Problemen door grondwater

Als de grondwaterstand in steden langere tijd te hoog of te laag is, kan dit grote problemen geven. Zo kunnen houten funderingspalen (waarop gebouwen steunen) gaan rotten als het grondwaterpeil te laag wordt. Met eventuele verzakkingen tot gevolg. En te hoge grondwaterstanden kunnen bijvoorbeeld leiden tot vocht in huis.

Kwel

In gebieden met een hoge grondwaterstand kan wateroverlast ontstaan wanneer er onvoldoende drainage is en het water in kruipruimtes of kelders terechtkomt. Een veelvoorkomend probleem is dat onder huizen spontaan kwel ontstaat. Dit is opkomend grondwater als gevolg van neerslag of stijging van het waterpeil in nabijgelegen oppervlaktewater. Kwel is moeilijk tegen te gaan, behalve met drainage en eventueel pompen.

Verontreinigd grondwater

Als grondwater door verontreinigde grond stroomt, kan het de verontreiniging verspreiden. Vaak tot ver buiten de plaats van de bodemverontreiniging. Omdat de stroming zo langzaam gaat, kan een (kortdurende) verontreiniging langdurige gevolgen hebben. Zowel overheid als particulier moeten grondwater daarom schoonhouden.

Video: Boeren controleren grondwaterkwaliteit

Als er teveel meststoffen in de grond belanden, kunnen die stoffen ook in het grondwater terechtkomen. Met behulp van een meetmethode die is ontwikkeld door Deltares kunnen boeren zelf heel gemakkelijk zien wat de kwaliteit is van het grondwater onder hun land. En of ze dus kunnen bijmesten of beter even kunnen wachten. 

Gezondheid van mens en dier begint gewoon bij veilig voedsel en drinken.
Dus schoon water is dus daar een heel essentieel onderdeel van.
In mest zitten bepaalde stoffen: fosfaat, stikstof.
En uiteindelijk wordt dat omgezet in nitraat.
En als jij dus heel veel mest op je land doet, dan heb je kans dat het in het grondwater terecht komt.
Meten is weten. Daar begint volgens mij alles mee.
En er zijn steeds meer mogelijkheden.
Het is nu heel makkelijk om zo'n testje uit te voeren.
Als je de strips hebt en een mobiel heeft iedereen.
Je download de app.
Je kan heel snel een foto maken.
En je weet direct hoeveel nitraat er in het water zit.
De droom is voor mij dat we kunnen meten wat er in grondwater zit.
En dat je vervolgens die gegevens meeneemt naar de overheid.
En dat je zegt: "Jongens, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gewassen optimaal groeien...
...en dat we toch veilig grondwater houden".
Want volgens mij gaat dat heel goed samen.

Problemen met grondwater melden

De grondwaterstand is lastig te beïnvloeden en meestal ben je zelf verantwoordelijk voor het herstellen van de schade aan je huis. Toch is het voor de waterschappen, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat wel belangrijk om te weten waar het misgaat. Heb je last van onverklaarbaar water in de kruipruimte of kelder of vocht in huis? Kijk bij welke waterbeheerder je je melding kunt doen.

Meer weten?

Wil je meer informatie of antwoord op vragen zoals wat je het beste kunt doen bij water in je kruipruimte of bij een hoge grondwaterstand? Neem dan eens een kijkje op onze veelgestelde vragen pagina.