Problemen door grondwater

Als de grondwaterstand in steden langere tijd te hoog of te laag is, kan dit grote problemen geven. Zo kunnen houten funderingspalen (waarop gebouwen steunen) gaan rotten als het grondwaterpeil te laag wordt. Met eventuele verzakkingen tot gevolg. En te hoge grondwaterstanden kunnen bijvoorbeeld leiden tot vocht in huis.

Kwel

In gebieden met een hoge grondwaterstand kan wateroverlast ontstaan wanneer er onvoldoende drainage is en het water in kruipruimtes of kelders terechtkomt. Een veelvoorkomend probleem is dat onder huizen spontaan kwel ontstaat. Dit is opkomend grondwater als gevolg van neerslag of stijging van het waterpeil in nabijgelegen oppervlaktewater. Kwel is moeilijk tegen te gaan, behalve met drainage en eventueel pompen.

Verontreinigd grondwater

Als grondwater door verontreinigde grond stroomt, kan het de verontreiniging verspreiden. Vaak tot ver buiten de plaats van de bodemverontreiniging. Omdat de stroming zo langzaam gaat, kan een (kortdurende) verontreiniging langdurige gevolgen hebben. Zowel overheid als particulier moeten grondwater daarom schoonhouden.

Problemen met grondwater melden

De grondwaterstand is lastig te beïnvloeden en meestal ben je zelf verantwoordelijk voor het herstellen van de schade aan je huis. Toch is het voor de waterschappen, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat wel belangrijk om te weten waar het misgaat. Heb je last van onverklaarbaar water in de kruipruimte of kelder of vocht in huis? Kijk bij welke waterbeheerder je je melding kunt doen.

Veelvoorkomende vragen of problemen rondom grondwater