Normaal Amsterdams Peil

Alle hoogtes in Nederland worden gemeten ten opzichte van hetzelfde niveau, het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Een NAP-hoogte van 0 m is ongeveer gelijk aan het gemiddeld zeeniveau van de Noordzee.

Wat is het NAP?

Om binnen Nederland hoogtes te kunnen vergelijken maken we gebruik van 1 nulpunt: het NAP. Hierdoor kunnen we zeggen dat het hoogste punt in Nederland dicht bij het Drielandenpunt in Vaals ligt met 322,38 m boven NAP. Het laagste punt ligt bij Nieuwerkerk aan den IJssel met 6,78 m onder NAP. In 2017 is deze steen bepaald op een hoogte van 321,9 m boven NAP. Het in 2017 gemeten hoogste punt is op de Vaalserberg is 322,4 boven NAP.

Het Normaal Amsterdams Peil

Waar gebruiken we het NAP voor?

Het NAP is onmisbaar voor de bescherming tegen overstromingen. Dijken en andere waterkeringen houden ons land droog. Daarom controleert Rijkswaterstaat regelmatig of onze dijken en duinen nog wel hoog genoeg zijn ten opzichte van het NAP. Daarnaast gebruikt Rijkswaterstaat het NAP ook voor waterbeheer, het plannen van bouwwerkzaamheden en het bestuderen van de bodembeweging.

Het controleren van het NAP

Rijkswaterstaat meet en controleert de peilmerken zodat de informatie en hoogte van de peilmerken actueel blijft; een flinke klus. Controle van de peilmerken gebeurt nu volgens een vaste planning. Vanaf 2020 gaat Rijkswaterstaat de peilmerken echter veranderingsgericht meten. Dan wordt er op grond van bewegingsinformatie van satellieten en het gedrag van de peilmerken in het verleden, besloten waar controle nodig is.

Wil je meer weten over het NAP, de geschiedenis ervan en de hoogte van het NPA bij jou in de buurt? Klik dan op de onderstaande links.