Hoe werkt het riool?

In Nederland ligt circa 126.000 kilometer riolering. Vrijwel 100% van de bevolking is hierop aangesloten.

Water dat wegloopt door de gootsteen, toilet en douche komt in het riool terecht, en vervolgens via het riool bij de zuivering van het waterschap. Ook regenwater loopt via de regenpijp het riool in, in een gemend riool samen met afvalwater en in een gescheiden riool via een aparte buis. Voor een goed werkend riool is van belang dat er geen afval in het riool wordt weggespoeld dat er niet hoort. Urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (afwas)water mogen het riool in.