Rioolproblemen: wie is verantwoordelijk?

Als huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van het riool. Ook moet je zelf alle schade aan de rioolvoorzieningen in je huis tot en met de aansluiting op het riool herstellen. Vanaf dat punt neemt de gemeente het over. 

Schade aan het riool: wie is verantwoordelijk?

Door verzakkingen of trillingen van de grond, kunnen mankementen aan de riolering ontstaan. Zeker als de woning al oud is, als er werkzaamheden in de wijk worden uitgevoerd of als er zwaar verkeer door de straten rijdt. Het is vaak lastig om uit te zoeken wat precies de oorzaak van lekkages en breuken in de riolering is en wie er dus voor de kosten moet opdraaien. Als er werkzaamheden in de straat worden uitgevoerd, is het verstandig om vooraf een inspectie aan het riool te laten doen. Mocht er schade door de werkzaamheden ontstaan, dan is de afwikkeling hiervan een stuk eenvoudiger als je kunt aantonen dat er voorafgaand aan de werkzaamheden nog geen problemen waren. Ga hierover als eigenaar van de woning tijdig in gesprek met de opdrachtgever en aannemers.

Wie herstelt een verstopping?

Als er geen sprake is van schade, maar van een verstopping, is het belangrijk om te weten waar deze zich precies bevindt. Ligt de verstopping nog voor de erfafscheiding op particuliere grond? Dan ben je als huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Zit de verstopping in een deel van het riool dat op gemeentegrond ligt? Dan is de gemeente in principe verantwoordelijk voor het herstel. Tenzij blijkt dat de oorzaak onjuist gebruik van het riool is. Dan kan de gemeente de kosten op de veroorzaker verhalen. Let op: de meeste gemeenten bepalen de grens tussen het particuliere en het gemeentelijke riool op of nabij de erfgrens. Een aantal andere gemeenten bepalen de eigendom en het beheer van de huisaansluiting tot aan het hoofdriool bij de eigenaar van het gebouw.

Juist gebruik van het riool

Een van de oorzaken van rioolverstoppingen is verkeerd gebruik. Het riool is bestemd om ontlasting van mensen op te vangen en af te voeren. Ook droog toiletpapier en afvalresten die klein genoeg zijn om door de zeef van de afvoer te kunnen verdwijnen, kunnen door het riool. Vochtig hygiënepapier, damesverband, papieren luiers, maar ook chemische- en vetproducten horen niet in het riool. Ze kunnen het rioolstelsel en de waterzuivering ernstig verstoren.