Er staat water in mijn kruipruimte of kelder

Water in de kruipruimte of een vochtige kelder komt in veel woningen voor. Vaak is dit geen probleem. Kruipruimtes hoeven niet waterdicht te zijn en er kan water in staan zonder dat de bewoners dit door hebben. Bij een normale ventilatie heeft vocht onder je woning weinig invloed. Toch is het goed om de oorzaken te laten onderzoeken door bijvoorbeeld een loodgieter. Zeker als het optrekkende vocht schimmelgroei veroorzaakt, want dat is schadelijk voor de gezondheid. 

Gebroken of lekke riolering

De oorzaak kan een gebroken of lekkende riolering zijn, wat tot gezondheidsklachten kan leiden. Oude rioleringsbuizen kunnen afbreken of gaan lekken als gevolg van bodemverzakkingen of na (straat)werkzaamheden in de buurt, bijvoorbeeld als er geheid wordt of veel zwaar verkeer door de straat rijdt.

Hoge grondwaterstand

Ook een hoge grondwaterstand kan de problemen onder het huis veroorzaken. De nattigheid trekt in beton, cement en baksteen, wat er uiteindelijk toe kan leiden dat de binnenmuren worden aangetast. Er ontstaan donkere plekken, er treedt schimmel- of zelfs zwammengroei op, je ruikt een muffe en ongezonde lucht, het stucwerk laat los, houten vloeren en behang raken beschadigd. 

Water in de kruipruimte of kelder melden?

Als eigenaar van de woning ben je meestal zelf verantwoordelijk voor het herstel en de kosten. Tenzij de schade aantoonbaar een gevolg is van werkzaamheden door andere partijen. Als je veel last hebt van wateroverlast in de kelder of kruipruimte kun je het beste contact opnemen met de gemeente of het waterschap waarin je woont. Als een te hoge grondwaterstand de oorzaak van het probleem is en meer huizen in de buurt hier overlast van hebben, dan kan met de gemeente worden overlegd om een oplossing te vinden.