Wat moet ik doen bij hoog water in de sloot?

Zie je in jouw buurt hoog water in de sloot? Dat kan op een probleem wijzen, bijvoorbeeld een kapot gemaal of een kapotte stuw. Of de sloot dreigt dicht te groeien.

Hoog water door regen

Een hoge waterstand kan ook worden veroorzaakt door hevige of langdurige regenval. Het regenwater spoelt door de grond naar de sloten in de omgeving. Hoe kleiner het verschil tussen het waterpeil in de sloot en de hoogte van het aangrenzende land, hoe minder water naar de sloot kan stromen. Dit kan ook tot een verhoging van de grondwaterstand leiden. Als de bodem verzadigd raakt, is er kans op wateroverlast. Na verloop van tijd zakken het waterpeil en het grondwaterpeil weer naar het normale niveau.

Hoog water melden

Hoog water kun je in de meeste gevallen aan de betreffende gemeente doorgeven. Zo kan de gemeente of het waterschap bepalen wat er aan de hand is en eventuele maatregelen treffen. Twijfel je waar je melding thuis hoort? Kijk hier bij welke waterbeheerder je je melding kunt doen.