Wat moet ik doen bij een hoge grondwaterstand?

Er zijn verschillende oorzaken van een hoge grondwaterstand, zoals hevige en langdurige regenval, het inklinken van de bodem en de grondsoort. Klei laat bijvoorbeeld minder water door dan zand. In steeds meer nieuwbouwwijken wordt regenwater niet meer via het riool opgevangen en afgevoerd, maar in de bodem of in sloten en vijvers. Ook dit kan voor een hogere grondwaterstand zorgen en wateroverlast in huis opleveren.

Grondwaterpeil in de openbare ruimte

De gemeente beheert het grondwaterpeil in de openbare ruimte. Desondanks zijn de eigenaren van percelen zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand van het perceel. Als eigenaar moet je de benodigde werkzaamheden om overlast te voorkomen zelf regelen en betalen.

Hoge grondwaterstand melden

Bij grootschalige problemen met grondwater neemt de gemeente het initiatief om een oplossing te vinden, in samenwerking met andere partijen zoals het waterschap en de provincie.