Kroos in de sloot of vijver

Een laag kroos zorgt ervoor dat het water in een sloot of vijver langzaam zuurstofloos wordt. Dit kan leiden tot vissterfte waardoor ook ander dierlijk en plantaardig leven kan verdwijnen. Waterschappen en gemeenten voeren meestal een passief beleid, omdat het meestal geen grote problemen veroorzaakt en de afvoer van overtollig water niet belemmert. Alleen als zich te veel kroos ophoopt bij gemalen of in de stedelijke omgeving stankoverlast voor omwonenden oplevert, wordt het kroos verwijderd.

Wat is kroos?

Kroos bestaat uit kleine, drijvende plantjes zonder stengels, die smalle sloten, poelen en vijvers in korte tijd volledig kunnen bedekken. Daarmee onderscheidt kroos zich van andere waterplanten, omdat die het wateroppervlak zelden helemaal bedekken. Ook in grote wateren kan kroos groeien, in de oeverzone. De plantjes, meestal kleiner dan een centimeter en nooit groter dan drie centimeter, wortelen niet. Kroos groeit over het algemeen in (te) voedselrijk water. Hoe smaller de sloot, hoe groter de kans op kroosvorming. Er is ook een relatie met de sliblaag op de bodem: hoe meer slib, hoe meer kroos. Dekens van kroos houden licht en lucht tegen en kunnen daardoor verstikkend werken voor het overige leven in de sloot. Vanuit dit oogpunt vormt kroos een bedreiging van de waterkwaliteit; er doen zich echter geen grote problemen voor.

Kroos is niet te voorkomen

Op de meeste plaatsen in Nederland worden de kroosdekken als ‘niet te voorkomen’ beschouwd. Waterbeheerders bestrijden ze meestal niet. Alleen als grote ophopingen de werking van de gemalen dreigen te verstoren, wordt het kroos verwijderd. In bewoond gebied gebeurt dit ook als het kroos stankoverlast veroorzaakt voor omwonenden. Een optie is om kroos als duurzame grondstof te gebruiken voor bijvoorbeeld voer of als biobrandstof. In 2013 concludeerde Wageningen UR dat sloten steeds vroeger bedekt raken, wat volgens de onderzoekers samenhangt met de opwarming van het klimaat.

Kroos melden

Het is bijna onmogelijk om een sloot of vijver volledig schoon te houden, bijvoorbeeld doordat er kroosplantjes aan kikkers blijven plakken die zich van de ene naar de andere vijver verplaatsen. Meestal heeft het dus geen zin om een melding over kroos te doen, tenzij er echt overlast of gevaar voor de omgeving is. Stinkt het water van een sloot, omdat de vissen als gevolg van kroos gestorven zijn? Of is de situatie onveilig geworden, bijvoorbeeld doordat kinderen de groene sloot aanzien als gras? Kijk hier bij welke waterbeheerder je je melding kunt doen.