Waterschapsverkiezingen 2023

(Een vrouw tikt met een pen op een kalender.)

15 maart ga ik naar de stembus.
Voor de Provinciale Staten en de waterschappen.
Die maken keuzes over onze leefomgeving.
En onze stem telt mee.
Over natuurgebieden.

(Een jongen in een bushokje:)

Het streekvervoer.
Dus wie je ook bent...
-En waar je ook woont...
Stem ook 15 maart.
-Want elke stem telt.

(Het logo van Elke stem telt. Beeldtekst: 15 maart provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. www.elkestemtelt.nl. Bel 1400. Informatie van de Rijksoverheid.)