Deltacommissaris Peter Glas over grondwater

Deltacommissaris Peter Glas over grondwater

Duurzaam grondwaterbeheer is van zeer groot belang. Nationaal, maar ook internationaal. Dat heeft het recente IPCC rapport weer aangetoond.

Ik sta hier aan de oevers van de Strijper Aa. In Zuid-Oost Brabant, bij waterschap de Dommel. De Strijper Aa was sinds de jaren ’70 een rechtgetrokken beek. Met alle consequenties. Ook met verdroging in droge jaren, zoals we die ook de afgelopen jaren vanaf 2018 hebben gekend.

Inmiddels is het een prachtige meanderende beek. Maar hiernaast ligt nog agrarische bestemming. En aan de andere kant zien we een nat bos. De vernatting heeft hier inmiddels echt effect gehad. Dit is allemaal gebeurd om de kwaliteit van dit gebied op een hoger plan te brengen. En zeker met het oog op het grondwater.

Onze kostbare grondwatervoorraad, waar we zuinig op moeten zijn. Die we weer moeten aanvullen, want hier en daar zijn de grondwaterstanden echt diep weggezakt. Dus we moeten weer weerbaar worden tegen watertekort, duurzaam omgaan met die watervoorraad. En dat betekent dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen. Overheden, de industrie, landbouwsector, terreinbeheerders, particulieren. Iedereen kan een bijdrage leveren.

En dat is hier gebeurd. Het waterschap, samen met de provincie Noord-Brabant. Met de gemeente Heeze-Leende, gemeente Cranendonck en Staatsbosbeheer. Ze zijn samen rond de tafel gaan zitten en zijn met dit plan gekomen. En dat is inmiddels opgeleverd. Een prachtig voorbeeld van de zorg voor ons kostbare grondwater.

Ik roep iedereen op om in het jaar van het grondwater haar of zijn bijdrage aan dit doel te leveren.