Boeren op een terp

Boeren op een terp

(Een overstroomd gebied vanuit de lucht. Nol Hooijmaijers:)

RUSTIGE MUZIEK

NOL HOOIJMAIJERS: '93, '95 was natuurlijk toch wel iets extremer, heel kort op elkaar.
Toen hebben we hier in de polder toch ook verschillende mensen geholpen.
Maar als je dan die blik van die mensen zag, dat was zo enorm angstig want die man, die zei ook van: Ja, als ik dadelijk thuiskom weet ik niet dat ik nog bij m'n huis kan komen want als er een gat in de dijk valt, ja, dan hoef ik niet meer naar huis.
En dat, dat geeft ook ons de norm aan.
Die trieste en zorgende blik in z'n ogen.

(Hij loopt door een stal met koeien. Een uitgestrekt polderlandschap.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

De overheid heeft daar toch toen heel goed z'n best op gedaan.
En daar zeiden we van: Jongens, we kunnen niet ten eeuwigen dage die dijken blijven verhogen, want dan staan wij niet meer in voor de stabiliteit.
Nou, en daar is dan het programma Ruimte voor de Rivier geboren en toen is men begonnen om wat plaatsen te zoeken waarvan één de Overdiepse Polder.

(Een groen landschap onder een bewolkte hemel.)

Nou, de toenmalige gedeputeerde Boelhouwer, die voelde wel goed aan dat dat dus toch een donderslag bij heldere hemel was.
We waren hier in ruilverkavelverband toen allemaal nog maar net een 25 jaar hier in deze polder gesetteld.
Ja, en dan komt er een hoop emotie los ook een beetje frustratie, ook wat verwijten want de polder stond al blauw ingekleurd. En je kan twee dingen doen.
Je kan de hakken in het zand zetten en zeggen: Het gaat nooit door.
Of je kunt tegen elkaar zeggen van: Zeg, de overheid, hoor eens hier wij willen meewerken, alleen wij hebben daar wel enkele voorwaarden bij.
Dus zodoende is dan toch gekozen voor een achttal terpen en een nieuwe waterkering langs het Oude Maasje en op die terpen, daar de boerderijen op.
En dan stroomt de polder gewoon, ja, gewoon mee.

(Een natte zandweg naast een rivier met in de verte een boerderij op een terp.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Het is niet ons probleem, dit is een maatschappelijk probleem.
Hoogwater, klimaatverandering, afijn, we kennen heel dat verhaal wel en wij kijken daar tegenaan als iets dat we bij hebben gedragen aan het probleem in Nederland.
Dat er toch andere bewoonde gebieden droge voeten kunnen houden en dat dan de polder meestroomt.

(Hij loopt verder door de koeienstal. Buiten vaart een binnenschip langs. Beeldtekst: Ons Water in Noord-Brabant.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG