Hoogwaterbrigade Kampen

VOICE-OVER: De historische Hanzestad Kampen wordt bij hoogwater beschermd door een mobiele waterkering.

(Een peilschaal.)

Jaarlijks oefenen 150 vrijwilligers van de hoogwaterbrigade het plaatsen van alle beweegbare delen, zodat de waterkering werkt als het echt nodig is.
Kampen is goed beschermd, maar blijft ook kwetsbaar.

(Een verlicht pand.)

Daarom werken we samen aan ons water.


FREDDIE SCHUTTE: De gevaren die er zijn voor Kampen zijn hoogwater op de rivier en daarbij kan komen dat we te maken krijgen met noordwesterstorm zodat het water vanuit het IJsselmeer opgestuwd wordt de IJssel op en dat kan ook voor een hele snelle stijging zorgen.

(Vrijwilligers zitten te wachten.)

Op het moment dat het verkeerd kan gaan, dan gaat het ook echt verkeerd want er wonen veel meer mensen dan in het verleden hier en dus die mensen zijn wel betrokken bij wat er met de rivier gebeurt.
SCHUTTE: Vanaf 14 oktober is op dit moment hoogwater op de rivier.
Dat is in Duitsland begonnen en dat bevindt zich nu, fictief, hier in Kampen.
Dat is ook de reden waarom Kampen-Midden gesloten moet worden.

(Rode vrachtwagens rijden een verlicht terrein af.)

STUWENDE MUZIEK

SCHUTTE: '95, '96 zijn jaren geweest waarin het water hier boven op de kade heeft gestaan en de dreiging wezenlijk aanwezig was en niet alleen hier voor de kade maar ook voor de stad die erachter ligt natuurlijk.

(Een man is in het donker aan het werk.)

Die vrijwilligers komen uit de omgeving vandaan.
Er zijn mensen die zeggen: Ja, ik wil een stukje verantwoordelijkheid nemen ook voor mijn eigen veiligheid en ook voor de stad.
En het saamhorigheidsgevoel, samen iets doen.
Heel veel huizen moeten we naar binnen toe, maar zijn bewoners of niet thuis of hebben er toch moeite mee dat ze binnenkomen.
Nou, bij oefeningen doen we dat dan ook niet maar op andere momenten maken we toch afspraken met de bewoners om toch geregeld even te kijken, want je kunt natuurlijk niet hebben dat op het moment dat het echt hoogwater wordt dat dan de maatregel niet werkt.

(Meerdere mannen zijn samen bezig met het plaatsen van een trap over een waterkerend deel. Een man met een geel hesje aan praat in een walkietalkie:)

ZACHTE VREDIGE MUZIEK

MANNENSTEM: Wij zijn klaar met onze werkzaamheden aan de Lampetpoort.
Kan daar een toezichthouder komen?
SCHUTTE: Voor Nederland is dit uniek, zelfs voor de hele wereld is dit uniek.
Er is geen andere plaats in de wereld waar het op deze manier uitgevoerd is.
MANNENSTEM: Team 10, zegt u het maar.
MAN: Het is inmiddels 06.50 uur. Koornmarktspoort is gesloten.
Wij willen graag controle. Over.
-Daar wordt voor gezorgd.
MAN: Dank. Over. Uit.

(In het donker verschijnt er in water een weerspiegeling van verlichte gebouwen op de kade en de masten van een zeilschip. Beeldtekst: Ons water.)

DE VREDIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG