Woudagemaal als voorbeeld van peilbeheer

Het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is het grootste stoomgemaal ter wereld. Als er veel regen valt, wordt dit gemaal weer op stoom gebracht. 

Woudagemaal als voorbeeld van peilbeheer

Wij staan hier in de machinehal van het Woudagemaal.
In Friesland hebben we het zogenaamde boezem-systeem.
Dat is het hele stelsel van meren, kanalen en vaarten, dat met elkaar in verbinding staat.
Als er nu heel veel regen valt, dan moet je gaan pompen.
En dan staat er bij Stavoren een heel groot elektrisch gemaal.
Maar als die het niet alleen aan kan, heb je de dreiging dat polders kunnen gaan onderlopen.
Met een enorme schade tot gevolg.
En dan moet dit gemaal ingezet worden.
Dit gemaal pompt per dag 4 cm. van de boezem af.
Het elektrisch gemaal 7 cm.
Met z'n tweeën doe je 11 cm.
Als je een week draait, ben je toch meer dan 70 cm aan het verpompen.
En dat is toch het verschil, dat de grote gedeelten van Friesland onder water staan of niet.
Het is een techniek die niet meer van deze tijd is, de stoomtechniek.
Dus vandaar dat wij minimaal twee keer per jaar het gemaal onder stoom brengen.
Om de mensen vertrouwd te laten raken met deze techniek.
En natuurlijk is het publiek dan ook welkom om het gemaal te bekijken.