Watergezant Henk Ovink

Nederland is kwetsbaar door zijn lage ligging. Maar we hebben er ook veel profijt van.

Watergezant Henk Ovink

Nederland is een land gemaakt van water.
We leven deels beneden de zeespiegel.
En een nog groter deel is kwetsbaar voor overstromingen.
De kwetsbaarheid van die Nederlandse delta...
...bepaalt de urgentie waarom we er elke dag gaan we moeten blijven werken.
Want als het misgaat dan heeft dat direct een negatief gevolg voor mensen
En onze economie. En dus onze samenleving.
Waterveiligheid het niet alleen een hoge dijk, een stevige duin en een klimaatbestendig stad.
Het betekent ook dat je voorbereid bent op het onbekende, dat wat je niet weet.
De Nederlandse overheid werkt samen met andere overheden...
...bedrijfsleven en kennisinstellingen aan dat voorbereid zijn.
Met evacuatieplannen, crisisaanpak.
Zodat als dat onverwachte toch gebeurt, we exact weten wat we moeten doen.