Onderhoud van dijken: Muskusratten vangen

Muskusratten ondermijnen met hun gangen de dijken en kades. Simon Dijkstra en Jan van der Sluis zijn de hele dag op pad om deze gravers te vangen.

Onderhoud van dijken: Muskusratten vangen

Muskusratten die kunnen 2 dingen heel goed, dat is graven en zich voortplanten.
Een volwassen muskusrat kan ongeveer 12 kruiwagens zandgrond uit de kade wroeten.
Als je dat niet in bedwang houdt, dan veranderen na verloop van tijd onze waterkeringen in gatenkaas.
Een muskusrat die trekt 2 maal per jaar.
Dan plaatsen wij kooien, die plaatsen wij in duikers op strategisch goede plekken.
Op het moment hebben we de vangsten heel goed onder controle.
We zijn van meer dan 100.000 ratten naar ongeveer 5000 ratten gedaald.
En dat heeft als voordeel dat we ten eerste minder dieren hoeven te doden per saldo.
Maar dat er ook minder schade optreedt.
Een van de belangrijkste taken van de waterschappen in Nederland is...
...om ervoor te zorgen dat mensen droge voeten houden.
Daarom moeten we zorgen dat onze dijken heel blijven.