Meander Ziekenhuis waterproof

Bij de nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort zijn alle vitale functies hoger geplaatst. Komt er ooit een overstroming, dan kan het ziekenhuis gewoon doorwerken. 

Meander Ziekenhuis waterproof

Het oude ziekenhuis lag op een hoog punt in Amersfoort
Dus daar hadden we nooit over na hoeven denken.
Toen wij naar een heel ander gebied gingen kijken, kwamen er ineens andere eisen om de hoek kijken.
Een belangrijkste eis was dat als er een overstromingsrisico is...
Dat het ziekenhuis dan kan door blijven functioneren.
De overheid stelt daar strenge eisen aan.
Omdat wij heel vroeg in het proces van die eis op de hoogte waren.
Konden wij dus het ontwerp daar optimaal op afstemmen.
En dat maakt dat we al van tevoren konden bedenken, dat we het ziekenhuis zouden optillen.
Zodat we geen last zouden hebben van het water.
En toen ontstond er eigenlijk meteen ruimte...
...om daar een grote parkeergarage voor bezoekers en patiënten te maken.
Waar wij rekening mee gehouden hebben in de dreigingsscenario's...
...is dat het water vanuit de randmeren opgestuwd kan worden.
En dus over de dijk hier achter bij het ziekenhuisterrein zou kunnen lopen.
Een andere dreiging is dat de Rijndijk bij Wijk Bij Dduurstede kan doorbreken.
En dan moet je denken dat het water wel eens tot 2.60 hoog zou kunnen komen.