Drentsche Aa

Veehouder Jan Reinder Smeenge ziet zelf hoe belangrijk het is dat er geen overtollige meststoffen in de Drentsche Aa verdwijnen. 

Drentsche Aa

Dit is een stroomdal-landschap  van de Drentsche Aa.
Dat eindigt in een Glimmen.
Waar het waterleidingbedrijf het gebruikt voor drinkwater.
En voornamelijk voor de stad Groningen
Er worden steeds meer eisen gesteld aan het water.
Wat er niet in zit, hoef je er niet uit te halen.
In je bedrijfsvoering moet je dus rekening houden met dit kwetsbare gebied.
Een voorbeeld is dat er dus een bufferstrook wordt aangelegd langs de sloot.
En dat er dus minder afspoeling is naar het water toe.
Het is niet alleen de rand op zich. Het is ook het functionele van de rand.
Want doordat je die rand aanlegt komt er een natuurlijke plaagbestrijding opgang.
Dus dat de gewasbescherming achterwege kan blijven.
Als wij allemaal bewuster omgaan met het gebruik van minder middelen.
Dan leidt het ongetwijfeld tot schoner,  mooier en beter water in de Drentsche Aa.