Boeren op een terp

De Overdiepse Polder is overloopgebied bij extreem hoogwater. De boerderijen zijn op terpen gezet. 

Boeren op een terp

'93 en '95 waren toch wel iets extremer. Heel kort op elkaar.
De overheid heeft daar toen toch heel goed zijn best op gedaan.
En gezegd: "We kunnen niet eeuwig en verhogen, want dan staan wij nimmer in voor de stabiliteit."
En daar is dan het programma 'Ruimte voor de Rivier' geboren.
En toen is men begonnen om wat plaatsen te zoeken, waarvan één de Overdiepse Polder.
En je kan 2 dingen doen.
Je kan de hakken in het zand zetten en zeggen het gaan nooit door.
Of je kunt met elkaar zeggen van: "Geachte overheid, hoor eens hier...
...wij willen meewerken, alleen wij hebben daar wel enkele voorwaarden bij."
Dus zodoende is dan toch gekozen voor een achttal terpen, met op die terpen de boerderijen.
Het is niet ons probleem. Het is een maatschappelijk probleem.
Hoogwater, klimaatverandering, enfin, we kennen héél dat verhaal wel.
En wij kijken daar tegen aan als iets dat we bij hebben gedragen aan het probleem in Nederland.
Dat toch andere bewoonde gebieden droge voeten kunnen houden en dat dan de polder mee stroomt.