Boeren controleren grondwaterkwaliteit

Als er teveel meststoffen in de grond belanden, kunnen die stoffen ook in het grondwater terechtkomen. Met behulp van een meetmethode die is ontwikkeld door Deltares kunnen boeren zelf heel gemakkelijk zien wat de kwaliteit is van het grondwater onder hun land. En of ze dus kunnen bijmesten of beter even kunnen wachten. 

Boeren controleren grondwaterkwaliteit

Gezondheid van mens en dier begint gewoon bij veilig voedsel en drinken.
Dus schoon water is dus daar een heel essentieel onderdeel van.
In mest zitten bepaalde stoffen: fosfaat, stikstof.
En uiteindelijk wordt dat omgezet in nitraat.
En als jij dus heel veel mest op je land doet, dan heb je kans dat het in het grondwater terecht komt.
Meten is weten. Daar begint volgens mij alles mee.
En er zijn steeds meer mogelijkheden.
Het is nu heel makkelijk om zo'n testje uit te voeren.
Als je de strips hebt en een mobiel heeft iedereen.
Je download de app.
Je kan heel snel een foto maken.
En je weet direct hoeveel nitraat er in het water zit.
De droom is voor mij dat we kunnen meten wat er in grondwater zit.
En dat je vervolgens die gegevens meeneemt naar de overheid.
En dat je zegt: "Jongens, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gewassen optimaal groeien...
...en dat we toch veilig grondwater houden".
Want volgens mij gaat dat heel goed samen.