Bioplastics uit rioolslib

Plastic dat als afval in ons water terecht komt, veroorzaakt een groot milieuprobleem, omdat het niet vergaat. Beter is daarom het gebruik van bioplastics. Die maken ze bij waterschap Brabantse Delta uit het slib van afvalwater. 

Bioplastics uit rioolslib

Als we géén water zouden zuiveren, dan zou onze oppervlaktewater eigenlijk...
...gewoon een open riool zijn.
En als waterschap heb je als een van de belangrijkste taken...
...om het oppervlaktewater zo schoon mogelijk te houden.
Als eerste stap zijn roosters opgesteld die eigenlijk het grove vuil eruit halen.
En de tweede stap is het voorbezinken.
Waarbij het water eigenlijk al voor een gedeelte gezuiverd is.
De volgende stap is het beluchten van het water.
Waarbij de bacteriën de verontreiniging eigenlijk op eten.
Bij dat proces ontstaat ook slip.
Uit dat slib halen we energie.
Daar kunnen we ook nog bioplastic uit halen,  wat een nieuwe ontwikkeling is.
Plastic wordt uit olie gemaakt, dat weten we.
Nu maken wij het plastic uit het vet van de bacteriën.
Dus bacteriën slaan ook vet op.
En dat vet is eigenlijk een soort plastic.
Wel een bijzonder plastic, want het is afbreekbaar in de natuur.
Terwijl gewone plastic dat niet is.
Mijn droom is dat alle verbruiksplastic, wat je moeilijk hoogwaardig kan recyclen...
...vervangen wordt voor bioplastics.
En dat is uiteindelijk waar we natuurlijk naar toe willen.
Zoveel mogelijk waarde creëren uit afvalwater.