Verhoogde waterstanden op verschillende plekken in Nederland

Rijkswaterstaat meldt dat de waterstand in de grote rivieren vanaf vandaag weer sterk gaat stijgen. De hoogwaterpiek komt volgens de voorspelling hoger uit dan de vorige piek in november. Toen werd een hoogste stand van ruim dertien meter boven NAP bij Lobith bereikt. Deze keer verwacht de waterbeheerder dat de piek ruim boven de veertien meter boven NAP zal uitkomen.

Man fotografeert rivier de Waal bij hoogwater
Beeld: ©Tineke Dijkstra

De afvoer (de term voor het water dat een rivier afvoert en die wordt uitgedrukt in kubieke meters per seconde) van de Rijn is al weken hoog, doordat het in het hele stroomgebied en ook Nederland zelf veel heeft geregend. Vanaf vandaag komt daar water van smeltende sneeuw uit de hogere gebieden in Duitsland bij.

Later in de week voert de Rijn ook het water uit de zijrivieren in Duitsland af. Tegen volgend weekeinde bereikt smeltwater uit Zwitserland de Nederlandse grens.

Hoge waterstanden en natte grond

De verwachting is dus dat het water zal stijgen tot ruim veertien meter boven NAP, maar wat betekent dat precies? Vanaf dertien meter boven NAP spreken we van een verhoogde waterstand. Vanaf dat moment lopen lage kades en uiterwaarden onder water. Dat houdt dus in dat boeren en natuurbeheerders hun vee en dieren uit de laaggelegen gebieden langs de rivier moeten halen.

Een ander probleem dat speelt is dat de bodem in bijna het hele land nauwelijks water kan opnemen, omdat de grond erg nat is door de vele regen die er is gevallen. Dat veroorzaakt veel kwel achter rivierdijken, die daardoor kunnen verzwakken. Kwel is water dat bijvoorbeeld onder de dijk door sijpelt en vanuit de bodem omhoog komt.

Infobord hoogte waterstanden naast rivier
Beeld: ©Tineke Dijkstra

Actuele waterstanden

De waterstand op de Rijn en de IJssel is hoger dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de waterstand daar sterk toenemen. Ook het waterpeil van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren is hoog voor de tijd van het jaar. Daarnaast is er een verhoging van de waterstanden langs de kust van de provincie Noord-Holland van kracht. Bekijk hier de actuele waterberichtgeving van Rijkswaterstaat.

Meer weten?

Lees hier wat Staatsbosbeheer ziet en doet ten tijde van hoogwater in de natuurgebieden langs rivieren. Of neem eens een kijkje op overstroomik.nl. Op die website kun je je postcode invoeren en zien hoe hoog het water in jouw omgeving kan komen en je kunt zien hoe je je het beste op zo’n situatie kunt voorbereiden.