Een miljard liter drinkwater onder de grond?

Drinkwaterbedrijf PWN is al langere tijd bezig met onderzoeken naar wateropslag onder de grond. In de gemeente Hoorn zijn ze er nu in geslaagd om een miljard liter drinkwater vast te houden en terug te winnen in een ondergronds reservoir. Het drinkwaterbedrijf onderzoekt hiermee of er in de toekomst – bijvoorbeeld tijdens periodes van droogte – voldoende drinkwater beschikbaar blijft.

 

Natuurgebied Andijk

21 dagen

Tussen de zandkorrels en lagen klei is er in de grond bij Hoorn dus genoeg ruimte voor één miljard liter drinkwater. Deze voorraad is goed voor 21 dagen. PWN is al sinds 2020 bezig om in deze regio een ondergrondse wateropslag aan te leggen. Het drinkwaterbedrijf doet dit om beter om te kunnen gaan met de steeds kwetsbaarder wordende drinkwatervoorziening in Noord-Holland. Deze voorziening zou hier in de toekomst bedreigd kunnen worden door droge zomers, verzilting, woningbouw en bevolkingsgroei.

Drinkwater uit IJsselmeer

De oostelijke helft van Noord-Holland (boven het Noordzeekanaal) krijgt drinkwater uit het IJsselmeer, dat in Andijk wordt gezuiverd. Vanuit daar gaat het water via een transportleiding naar het pompstation in Hoorn, om vervolgens verder de provincie in te gaan. Mocht deze leiding om wat voor reden dan ook niet meer bruikbaar zijn, dan ligt er nog een noodleiding naast die het vervoer over kan nemen.

Waterzuivering Andijk
Waterzuivering Andijk

Wateropslag proef

Lucas Borst, hydroloog bij PWN, vertelt aan NH Nieuws: “Die extra leiding heeft wel een beperktere capaciteit, zeker op piekmomenten". Nog een leiding aanleggen zou een oplossing kunnen zijn, maar er wordt ook naar alternatieven gekeken.

De hydroloog is enthousiast over de resultaten van het onderzoek, die hij “gunstig en technisch haalbaar” noemt. Ook benoemt hij dat er totaal geen overlast voor de omgeving lijkt te zijn. Hoewel het een angst is die bij sommige inwoners heerst, is er volgens Borst geen sprake van verzakkingen en trillingen.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het opgeslagen water drinkbaar blijft. Zand is poreus en doorlatend, zodat het water in de ruimten tussen de zandkorrels kan gaan zitten. In Hoorn ligt het witte zand onder enkele dikke, waterdichte kleilagen. "De kwaliteit van het water blijft goed in de bodem", zegt Borst. "Doordat het in de bodem zit, onder dikke kleilagen, kan er geen besmetting of vervuiling van buiten af optreden."

Goedkoop en flexibel

Een ander pluspunt aan de proefopstelling in Hoorn is dat er niet veel aan extra infrastructuur hoeft te worden gebouwd, omdat de proef dicht bij het pompstation ligt. "Door bij het pompstation een 'zoetwaterbel' aan te leggen, waaruit we drinkwater kunnen pompen tijdens een leidingbreuk, hebben we voldoende tijd om de leiding te repareren", aldus Lucas Borst.

Ook kan de wateropslag 'flexibel' worden ingezet, bijvoorbeeld tijdens lange periodes van droogte. Op die manier kan het systeem niet alleen worden gebruikt als noodoplossing bij een kapotte pijpleiding, maar ook op dagen met een grote drinkwatervraag.