Waterschap Brabantse Delta lanceert Bouvigne Water Academie

In 2023 is het hoofdkantoor van waterschap Brabantse Delta precies 50 jaar gehuisvest op Landgoed Bouvigne. Om dit te vieren wordt dit jaar de Bouvigne Water Academie gelanceerd. Deze academie biedt een platform voor kennisuitwisseling met als thema klimaatverandering en de gevolgen ervan en heeft daarbij als doel de samenwerking met Vlaanderen te versterken.

Ook wil het waterschap met de Water Academie de samenwerking tussen overheden, organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven intensiveren.

Landgoed Bouvigne
Landgoed Bouvigne

Samenwerking Vlaanderen

De waterbom die in 2021 Limburg en delen van België en Duitsland trof, en het onderzoek van Deltares dat daarop volgde, hebben aangetoond dat het weer extremer wordt. Over de hele wereld zien we de laatste jaren klimaatexcessen. Die extreme situaties komen niet alleen ver weg voor, maar dus ook dichtbij huis. Om zo goed mogelijk met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan is samenwerking belangrijk.

Barend Pelgrim van waterschap Brabantse Delta benadrukt hoe belangrijk het is om een goede band met Vlaanderen te hebben. "Wij zijn van elkaar afhankelijk. Bovendien, in tegenstelling tot veel beleid, houdt water zich niet aan landsgrenzen."

Adviesraad

Het idee van de Bouvigne Academie is dat het denkkracht van buitenaf organiseert. De vorm die hiervoor is gekozen is die van een adviesraad, met personen die zowel kennis als een relevant netwerk hebben. De adviesraad zal zo’n drie keer per jaar bijeenkomen.

Tom Berendsen, lid Europees parlement en onderdeel van de adviesraad, noemt: "De strijd tegen klimaatverandering en ook de uitdaging van klimaatadaptatie is per definitie grensoverschrijdend. Dat betekent dat ik als Europarlementariër in de adviesraad graag het internationale perspectief inbreng.”

Meer weten?

Bekijk hier een interessante video over de Bouvigne Water Academie van waterschap Brabantse Delta.