NK Tegelwippen 2023 morgen van start

Het jaarlijkse NK Tegelwippen loopt van 21 maart t/m 31 oktober 2023. Een recordaantal van ruim 150 Nederlandse gemeenten gaat deze editie met elkaar de strijd aan om de Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen. Ook in België vindt dit jaar een tegelwipcompetitie plaats. Morgen wordt in beide landen het startsein gegeven.

Twee mensen halen tegels uit de tuin
Beeld: ©Randy Da Costa

Sinds de eerste editie van het NK Tegelwippen in 2020 zijn er in totaal al ruim 4,3 miljoen verwijderde tegels gemeld op de website van het NK Tegelwippen. Dat is ongeveer zo veel als 55 voetbalvelden! Het succes van het vergroeningstoernooi is ook over de grens niet onopgemerkt gebleven. Dit jaar wordt dan ook het allereerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen georganiseerd, in samenwerking met creatief bureau Frank Lee, de grondleggers van het NK Tegelwippen. De start van het NK Tegelwippen is een van de activiteiten van New York Water Week, die loopt van 18 t/m 24 maart.

Waarom tegelwippen?

Vorig jaar beleefde Europa de warmste zomer ooit gemeten en ook het begin van 2023 was opvallend zacht. Meer groen in de tuin en in de straat zorgt ervoor dat we beter kunnen omgaan met overlast door klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast door piekbuien. Nieuw onderzoek dat begin dit jaar werd gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine The Lancet, laat zelfs zien dat het planten van bomen in steden het aantal sterfgevallen als gevolg van extreme hitte met maar liefst een derde kan verminderen. Ook draagt meer groen bij aan de leefbaarheid voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten.

Lodewijk Hoekstra, Nederlands bekendste tv-tuinman, is ambassadeur van de campagne. ‘Al het water van flinke hoosbuien kan beter de grond in als onze tuinen werken als spons. Tijdens hete zomers scheelt een groene tuin zo een paar graden’, zegt Lodewijk. ‘Je hoeft niet gelijk de hele tuin in een keer aan te pakken. Begin gewoon eens met het wippen van vier tegels en zet bijvoorbeeld wat biologische kruidenplantjes uit de supermarkt in de grond’.

Man hangt slingers op voor start NK tegelwippen

Tuinen in Nederland

Volgens recent onderzoek van Stichting Steenbreek is meer dan een derde van de Nederlandse tuinen voor minimaal de helft betegeld. In de drie grote steden geldt dat zelfs voor tweederde van de tuinen. Het NK Tegelwippen wil met dit kampioenschap laten zien dat dat anders kan en dat iedereen zijn steentje kan bijdragen voor een groener en klimaatbestendiger Nederland.

Gouden schep, Gouden tegel of publiekswipper?

Wippen en vergroenen is natuurlijk belangrijker dan winnen, maar bij een wedstrijd horen nu eenmaal ook prijzen. De gemeente die de meeste tegels per inwoner wipt (verdeeld over drie klassementen) wint de prestigieuze Gouden Schep. De gemeente met de meeste gewipte tegels de Gouden Tegel. Bewoners die hun (gevel)tuin transformeren maken kans op de Publiekswipper award en mooie prijspakketten.

“De rivaliteit ligt hoog en gemeenten spannen zich in om er met de winst vandoor te gaan”, aldus Eva Braaksma, van creatief bureau Frank Lee (organisatie NK Tegelwippen). “Vorig jaar gaf Rotterdam voetbalgras uit de Kuip weg in ruil voor tegels, werden er door hele buurten geveltuinen aangelegd en verschenen er zelfs enthousiaste strijdliederen.”

Meedoen?

Wil jij meedoen met het NK Tegelwippen? Meld nu snel jouw gemeente aan via deze link. In verschillende gemeenten worden bovendien allerlei leuke acties georganiseerd die jou helpen je tuin te vergroenen. Zo rijden er (bijvoorbeeld in gemeente Rotterdam) Tegeltaxi’s die gratis je gewipte tegels komen ophalen, kun je gratis geveltuintjes laten aanleggen en krijg je subsidie op de aanschaf van planten. Op de website van het NK tegelwippen vind je handige tuintips en inspiratieprojecten.

Neem voor meer informatie over vergroenen eens een kijkje op de website van Een groener Nederland begint in je eigen tuin.

Twee mensen leggen geveltuin aan
Beeld: ©Randy Da Costa