Green Energy Day valt dit jaar op 2 maart

Morgen, op 2 maart, is het Green Energy Day. Dat houdt in dat op deze dag in 2023 alle duurzame energie die dat jaar geproduceerd wordt ‘op’ is, wanneer deze achter elkaar gebruikt zou worden. Omdat Nederland ieder jaar meer duurzame energie produceert, verschuift Green Energy Day steeds verder op de kalender. In 2021 viel de dag op 16 februari, vorig jaar op 21 februari en in 2023 kunnen we dus al 61 dagen doen met de duurzaam opgewekte energie.

tijdlijn Green Energy Day
Beeld: ©Green Energy Day

Hernieuwbare energie

Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, benoemt dat we Green Energy Day ieder jaar 12 dagen moeten opschuiven om de dag in 2050 op 31 december te laten vallen. Op dat moment is al onze energie hernieuwbaar. Hernieuwbare energie (ook wel duurzame of groene energie genoemd) is energie die afkomstig is van natuurlijke bronnen. Deze bronnen worden constant door de natuur aangevuld. Voorbeelden zijn energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa.

Verduurzamen

We werken met z’n allen al hard aan het verduurzamen van Nederland. Onder meer bedrijven, overheden, energiebedrijven en consumenten zijn bezig het aandeel duurzame energie te vergroten. Zo is Nederland ook dit jaar koploper van de Europese Unie op het gebied van zonne-energie. Afgelopen zomer werd in ons land maar liefst 23% van alle energie opgewekt met zonnepanelen. Ook het aandeel van windenergie is flink gegroeid, met name op zee.

In 2022 viel Green Energy Day op 21 februari. Het is vorig jaar dus nog niet gelukt om de datum 12 dagen te laten verschuiven. Volgens Olof van der Gaag gaan we wel de goede kant op. In 2019 riep de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) Green Energy Day in het leven. “Het gaat in de klimaatdiscussie vaak over verre jaartallen als 2030 en 2050, en over abstract klinkende percentages en doelen. Met Green Energy Day halen we de doelen dichterbij en laten we zien dat het te doen is om ze te halen, als we nu in actie komen,” aldus de voorzitter van de NVDE.

Verschillen per provincie

Naast de landelijke Green Energy Day heeft de NVDE ook berekend op welke datum de dag in iedere provincie valt. Onderling zijn de verschillen behoorlijk groot: zo is in provincie Limburg de duurzame energie al op 4 februari volledig verbruikt, terwijl provincie Flevoland nog tot 18 mei door kan.

De verschillen kunnen worden verklaard doordat niet elke provincie evenveel duurzame energie-opties ter beschikking heeft. Niet overal is de toegang tot zonnepanelen, windmolens en warmteopwek gelijk. Ook verschilt het energiegebruik per provincie.

green energy day per provincie

Meer weten?

Wil je meer informatie over Green Energy Day of wil je weten wat je zelf kunt doen om te verduurzamen? Neem dan eens een kijkje op greenenergyday.nl.