Nationale campagne waterschapsverkiezingen van start

Op 15 maart kan er gestemd worden voor de waterschapsverkiezingen. Door te stemmen hebben inwoners invloed op de keuzes die het waterschapsbestuur maakt over waterbeheer in hun gebied en het geld dat daarvoor uitgegeven wordt. Afgelopen week is de campagne begonnen die moet zorgen voor een hoge opkomst tijdens de verkiezingen van volgende maand.

Poster waterschapsverkiezingen 2023
Beeld: ©Waterschapsverkiezingen.nl

Er verschijnen de komende tijd verschillende reclamespotjes op radio en televisie. Ook sociale media worden niet overgeslagen: op Tiktok, Instagram en Facebook willen de waterschappen zoveel mogelijk jongeren bereiken. Dit doen ze met verschillende video’s onder de noemer ‘de slimste plens’.

De campagne werd vorige week afgetrapt in de stationshal van Utrecht Centraal, met de opening van een foto-expositie over de waterschappen en de verkiezingen. Bij de opening waren verschillende dijkgraven en waterschapsbestuurders aanwezig.

Campagne

De publiciteitscampagne van de Unie van Waterschappen richt zich op drie actuele thema’s rondom de waterschappen: de gevolgen van extreem weer, de invloed van water op de inrichting van Nederland en de zuivering van afvalwater.

Behalve reclames en uitlegvideo’s op social media worden er binnen de campagne ook verschillende experts ingezet. Onder andere boswachter Arjan Postma, weerman Dennis Wildt en cabaretier Klaas van Eerden vertellen over hun eigen ervaringen met het werk van de waterschappen. De landelijke tv-commercial voor de waterschapsverkiezingen 2023 vind je hier.

Op 9 maart is er een verkiezingsdebat met kandidaat waterschapsbestuurders en Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks), Peter Grinwis (ChristenUnie), Tjeerd de Groot (D66) en Eva van Esch (Partij voor de Dieren).

Waterschapsverkiezingen 2023

Tijdens de komende waterschapsverkiezingen van 15 maart is er een grote keuze voor stemmers: bij bijna alle waterschappen strijden meer dan tien partijen voor zetels in het algemeen bestuur. Waterschap Limburg heeft er het meest: daar doen maar liefst 18 partijen mee.

Er zijn een paar veranderingen ten opzichte van de laatste verkiezingen in 2019. Zo zijn er tijdens deze verkiezingen meer vrouwelijke kandidaten waar op gestemd kan worden. Het percentage vrouwen gingen van 25% naar 29%. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de meeste vrouwelijke lijsttrekkers: 5 van de 11 lijsttrekkers is vrouw.

Ook doen er tijdens deze verkiezingen in totaal een stuk meer kandidaten mee: 4.667 kandidaten voor 255 partijen. Dat is aanzienlijk meer dan bij de Waterschapsverkiezingen in 2019, toen er 3.575 kandidaten voor 196 partijen waren.

Vrouw in stembureau voor waterschapsverkiezingen (campagnefoto)
Beeld: ©Waterschapsverkiezinhgen.nl

Hogere opkomst

De Unie van Waterschappen hoopt dat er in ieder geval even veel mensen hun stem uit gaan brengen als tijdens de vorige verkiezingen. In 2019 lag het opkomstpercentage op 51,3%. Unie-voorzitter Rogier van der Sande is voorzichtig positief en hoopt op 55%.

Volgens van der Sande houdt de klimaatveranderingen en het extreme weer de Nederlanders bezig, wat kan leiden tot een iets hogere opkomst. Ook blijkt uit een peiling dat 56% van de Nederlanders het voornemen heeft te gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen. De peiling maakte daarnaast duidelijk dat 91 procent van de Nederlanders het werk van de waterschappen belangrijk vindt.

Stemhulp

Op de website mijnstem.nl vind je een stemhulp voor de waterschapsverkiezingen (en voor de Provinciale Statenverkiezingen die tegelijkertijd worden gehouden). Aan de hand van een aantal stellingen wordt gekeken welke politieke partijen goed en minder goed bij je voorkeur passen. Ook is er bij elke stelling een toelichting van de partijen opgenomen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de waterschapsverkiezingen van 15 maart? Neem dan een kijkje op waterschapsverkiezingen.nl of op deze pagina van de Unie van Waterschappen. Ook kun je de website van jouw eigen waterschap raadplegen.  

Ben je benieuwd geworden naar de campagne? Volg dan de Unie van Waterschappen op hun verschillende sociale media kanalen: @waterschappen op twitter, tiktok en instagram.

(Een vrouw tikt met een pen op een kalender.)

15 maart ga ik naar de stembus.
Voor de Provinciale Staten en de waterschappen.
Die maken keuzes over onze leefomgeving.
En onze stem telt mee.
Over natuurgebieden.

(Een jongen in een bushokje:)

Het streekvervoer.
Dus wie je ook bent...
-En waar je ook woont...
Stem ook 15 maart.
-Want elke stem telt.

(Het logo van Elke stem telt. Beeldtekst: 15 maart provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. www.elkestemtelt.nl. Bel 1400. Informatie van de Rijksoverheid.)