Biodiversiteitsconferentie COP15 morgen van start

Van 7 tot en met 19 december vindt in Montreal de vijftiende Conference of Parties (COP15) over biodiversiteit plaats. Het is een top van de Verenigde Naties waarbij een belangrijk wereldwijd akkoord voor mens en natuur gesloten kan worden.

De COP15 klinkt een beetje als de COP27, de VN-Klimaattop die vorige maand in het Egyptische Sharm-el-Sheikh plaatsvond, maar de twee conferenties richten zich op verschillende zaken. De COP27 ging over acties rondom het Klimaatverdrag, dat ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd en zo de (gevolgen van) klimaatverandering moet beperken. COP15 richt zich op de ‘levende wereld’ met het Biodiversiteitsverdrag, dat de biologische diversiteit wereldwijd moet beschermen.

Vogels vliegen weg uit weide

'30 by 30'

De EU wil op de Biodiversiteitstop in Canada duidelijke afspraken maken over de hoeveelheid beschermde natuurgebieden in de wereld, om op die manier de snelle afname van biodiversiteit te stoppen. Het doel is dat 30% van de aarde in 2030 natuurgebied moet zijn: ’30 by 30’ dus.

Op dit moment is ongeveer 15% van al het landoppervlak op aarde beschermd natuurgebied. Van het zeeoppervlak wordt iets minder dan 7,5% beschermd. Op het land moet de hoeveelheid beschermde natuur dus verdubbeld worden en voor de zeeën en oceanen is een verviervoudiging nodig.

Conceptakkoord

Tijdens de top zal er worden onderhandeld over een biodiversiteitsakkoord. Dat akkoord moet uiteindelijk door alle 196 landen worden aangenomen. In het conceptakkoord zijn alvast vier belangrijke punten te ontdekken:

1. het beschermen en bevorderen van biodiversiteit op aarde;
2. het op waarde schatten van de positieve bijdragen die de natuur levert, zoals schoon water en de opslag van broeikasgassen;
3. het delen van de winst van plantmateriaal en andere genetische bronnen, zoals bij het ontwikkelen van geneesmiddelen;
4. de financiering voor het beschermen van de biodiversiteit moet uit zowel publieke als private en nationale en internationale bronnen worden gehaald.

Affiche COP15 Biodiversiteit
Beeld: ©UN Biodiversity

Waarom zo belangrijk?

De biodiversiteitstop is dit jaar extra belangrijk. Onderzoekers benoemen dat het ondernemen van actie nog nooit zo dringend is geweest: de natuur op aarde ondergaat een gevaarlijke achteruitgang als gevolg van menselijke activiteit. Volgens een onderzoek van de Verenigde Naties gaat het zelfs om het grootste verlies aan levens sinds de dinosaurussen. Maar liefst een miljoen plant- en diersoorten worden op dit moment met uitsterven bedreigd.

Het bestaan van de mensheid is afhankelijk van het behoud van de natuur: we hebben schone lucht, voedsel en een leefbaar klimaat nodig. Ook financieel gezien is het beschermen van de biodiversiteit belangrijk. Meer dan de helft van het wereldwijde bbp – gelijk aan $41,7 biljoen – is afhankelijk van gezonde ecosystemen.

Het is belangrijk dat het biodiversiteitsakkoord de vijf belangrijkste directe oorzaken van natuurverlies aanpakken. Ook de onderliggende oorzaken, zoals overconsumptie en niet-duurzame productie, mogen niet vergeten worden. De belangrijkste punten hierin zijn:

- het veranderende (te intensieve) gebruik van land en zee
- overexploitatie van organismen
- klimaatverandering
- vervuiling van zee en natuur
- invasieve niet-inheemse soorten

Bijna 20.000 afgevaardigden uit de hele wereld komen de komende dagen samen in Montreal voor de COP15. De doelstellingen die daar worden bepaald worden vertaald naar een wereldwijde aanpak: het Global Diversity Framework.

Meer weten?

Wil je meer weten over COP15? Lees dan dit artikel van de Verenigde Naties over de biodiversiteitsconferentie of beluister deze aflevering van BNNVARA Vroege Vogels, waarin vooruit wordt geblikt op de top met wetenschappelijk directeur van Naturalis Koos Biesmeijer en met lid van de Jongerenmilieuraad Isa van Malenstein.