'Champions Group for Deltas and Coastal Zones' geopend op COP27

COP27, de 27e klimaattop van de Verenigde Naties, is in volle gang in het Egyptische Sharm-El-Sheikh. Op deze top bespreken de VN-lidstaten de wereldwijde aanpak van klimaatverandering. Gisteren stond in het teken van Water Day, en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) presenteerde het Nederlandse initiatief ‘Champions Group for Deltas and Coastal Zones’.

Ruimte voor de rivier project: dijkverlegging en rivierverruiming bij Westenholte.

'Kampioenengroep'

De Champions binnen deze groep zijn landen die voor grote uitdagingen staan als het gaat over overstromingen, droogte, zoetwatertekorten of zeespiegelstijging. Zij moeten om deze reden (relatief) veel geld investeren in klimaatadaptatie. Het doel van deze ‘Kampioenengroep’ is dat de deelnemende landen hun kennis met elkaar delen om zich nog beter en sneller aan te kunnen passen aan het veranderende klimaat.

International Panel on Deltas and Coastal Areas

De Champions Group maakt deel uit van het International Panel on Deltas and Coastal Areas (IPDC). Dit panel zal op de VN Waterconferentie in maart 2023 worden gelanceerd. Het IPDC is een samenwerking tussen kennisinstellingen, financiële instellingen en landen. De Champions Group draait om die laatste groep: de landen.

Klimaatadaptatie in Nederland

Nederland is al volop bezig met plannen die ons helpen zo goed mogelijk met het veranderende klimaat om te kunnen gaan. Zo hebben rivieren in ons land meer ruimte gekregen om, wanneer dat nodig is, gecontroleerd te kunnen overstromen. Ook zijn dijken versterkt en verhoogd.

Om goed om te kunnen gaan met de steeds vaker voorkomende droogte wordt er gekeken naar manieren om meer zoet water op te kunnen slaan. Zo wordt er in het IJsselmeer sinds enkele jaren gebruik gemaakt van een flexibel peil, met een onder- en een bovengrens waarbinnen het peil mag bewegen. Op die manier kan er beter worden ingespeeld op de zoetwaterbehoefte tijdens extreme droogte.

Deelnemende landen

Naast Nederland zijn natuurlijk ook veel andere landen bezig met klimaatadaptatie. Van deze landen hebben de volgende zich aangesloten bij de Campions Group: Bangladesh, India, Colombia, Egypte en Vietnam. Ook verschillende financieringsinstellingen hebben zich bij de groep gevoegd, zoals het Green Climate Fund, de Asian Development Bank en de Inter-American Development Bank. Samen zetten ze zich in om een regio of een land te helpen met klimaatadaptatie.

De deelnemende organisaties en landen gaan nu samen aan de slag met concrete adviezen voor de klimaatadaptatie in Bangladesh, Colombia en Egypte. Deze adviezen zullen op de VN Waterconferentie in New York worden gepresenteerd.