Green Energy Day 2022

Vandaag is het Green Energy Day. Die dag, die dit jaar dus op 21 februari valt, is de dag waarop alle duurzame energie die we in Nederland in dat jaar produceren ‘op’ is als het de enige energie is die we zouden gebruiken. Er is in 2022 dus maar genoeg groene energie voor de eerste 52 dagen van het jaar. De Green Energy Day is een initiatief van Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).

Zonnepanelenveld op knooppunt Almere
Beeld: Tineke Dijkstra

Het aandeel duurzame energie in Nederland is op dit moment niet heel hoog: slechts 14% van de energie die we hier produceren is groen. Toch doet Nederland het elk jaar een stukje beter, en schuift Green Energy Day steeds een stukje op. Ieder jaar werken steeds meer mensen mee om te zorgen dat de datum een aantal dagen later in het jaar valt.

Doel

Het doel van Green Energy Day is om er samen voor te zorgen dat deze dag in 2050 op 31 december valt. Om dit doel te bereiken met de datum ieder jaar 12 dagen opschuiven. In 2021 is de datum 5 dagen opgeschoven.

Om meer aandacht te vragen voor dit onderwerp staat de NVDE vandaag met een grote kalender bij de Tweede Kamer. Bij die kalender kunnen Kamerleden hun plannen voor meer duurzame energie komen toelichten. Olaf van der Gaag, voorzitter van de NVDE, vertelt: "Gelukkig laten tal van bedrijven en burgers zien dat het kan, en dat de energietransitie naast duurzaamheid ook nog eens banen en economische kansen oplevert".

Waterschappen

Ook de waterschappen zijn hard bezig om zo ‘groen’ mogelijk te werken. Hun doelstelling is om vanaf 2025 compleet energieneutraal te zijn. Dat doen ze door middel van windmolens en zonnepanelen, maar ook door aquathermie en het opwekken van groen gas.

Aquathermie is warmte- en koude-energie die uit water wordt gehaald. In Nederland kan aquathermie in meer dan de helft van de warmte- en koudevraag voorzien. Lees hier meer over deze vorm van duurzame energie.

De waterschappen maken groen gas uit rioolwater. Na het schoonmaken van rioolwater blijft zuiveringsslib over. Bij de verwerking van dit slib komt biogas vrij. Dat gas wordt vervolgens ‘groen’ gemaakt door de CO2 uit het gas te halen en er stikstof aan toe te voegen. Zo blijft er uiteindelijk groen gas over met dezelfde kwaliteit als aardgas.

Meer weten?

Ben je benieuwd hoe verschillende Nederlanders samenwerken om de energie in ons land zo groen mogelijk te maken? Op de website van Green Energy Day vind je interviews met verschillende mensen die werken aan duurzame energie.