Hunze en Aa’s legt natuurvriendelijke oevers aan

Waterschap Hunze en Aa’s gaat de komende tijd natuurvriendelijke oevers aanleggen op vier trajecten langs het Noord-Willemskanaal, de scheepvaartverbinding tussen Assen en Groningen. Op dit moment is het kanaal niet erg natuurvriendelijk ingericht: de oevers bestaan uit verticale damwanden en een bodem die ook langs de waterkant al diep is.

natuurvriendelijke oever
Beeld: ©Hunze en Aa's

Langs zo’n oever kunnen waterplanten zich nauwelijks ontwikkelen. Daardoor is er ook weinig ruimte voor vissen om te eitjes te leggen of voor jonge vissen om veilig en beschut op te groeien. Uit onderzoek is gebleken dat de waterkwaliteit van het Noord-Willemskanaal niet aan de eisen voldoet. De natuurvriendelijke oevers moeten hier verandering in brengen.

Waterkwaliteit en biodiversiteit

Natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk voor een goede waterkwaliteit. Ze helpen bij het verbeteren van de biodiversiteit in en om het water. Deze oevers vormen een beschermde omgeving voor insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. Wanneer de waterkanten zo zijn ingericht dat ze kunnen begroeien met waterplanten zijn ze voor verschillende diersoorten een goede plek om te schuilen, voedsel te vinden en zich voort te planten. Deze waterdieren en vissen zijn vervolgens weer voedsel voor andere dieren, zoals reigers en andere vogels.

Aanpassingen

Waterschap Hunze en Aa’s is van plan langs de waterkant verschillende ondiepe zones te maken. Deze gebieden zullen dieptes hebben die variëren tot 1 meter. Bij deze diepte kan licht tot op de bodem doordringen en kunnen waterplanten zich ontwikkelen. Op verschillende andere locaties heeft het waterschap met dezelfde ingreep al positieve resultaten behaald.

De oevers van het Noord-Willemskanaal worden op vier verschillende stukken aangepast. Dat staat gelijk aan een stuk waterkant van zo’n 1,2 km.

Noord-Willemskanaal

Meer weten?

Wil je meer informatie over de nieuwe natuurvriendelijke oevers langs het Noord-Willemskanaal? Neem dan eens een kijkje op deze pagina van waterschap Hunze en Aa’s.