Bijzondere groene bijeenkomst in Appeltern

Vandaag is een groot aantal organisaties bijeengekomen die samenwerken om zo veel mogelijk tuinen en straten in ons land te vergroenen. Ook Ons Water was hierbij aanwezig. De organisaties willen aandacht vragen voor minder steen en meer groen in de Nederlandse tuinen. De gezamenlijke slogan die bij deze campagne hoort is ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’.

De bijeenkomst vond plaats op een bijzondere locatie: de tuinen van Appeltern. In de grootste inspiratietuin van Nederland werd er geluisterd naar presentaties en werd de samenwerking officieel bekrachtigd.

Waarom groene tuinen?

Klimaatverandering heeft in de afgelopen jaren gezorgd voor veel problemen en overlast. We krijgen steeds vaker te maken met hitte en droogte, maar ook met ernstige wateroverlast veroorzaakt door piekbuien. Minder tegels en meer groen in de tuin helpen om beter met deze weersomstandigheden om te kunnen gaan: het regenwater kan op deze manier worden opgeslagen in de grond en zonder direct het riool in te lopen.

Daarnaast is meer groen in de tuin ook goed voor de biodiversiteit. Het maakt de omgeving leefbaarder voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten en zorgt zo voor een gezond ecosysteem.  

Bijzondere samenwerking

De verschillende partijen werken in deze campagne samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hoewel er al een groot aantal organisaties meedoet, groeit de lijst van deelnemende partijen nog steeds. Naast Ons Water doen onder andere IVN Natuureducatie, Stichting Steenbreek, Milieu Centraal en het platform Samen Klimaatbestendig mee.

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen is enthousiast over het initiatief: “Ik ben heel blij om te zien dat we door het bundelen van onze krachten in deze coalitie echt mensen tot actie aanzetten om Nederland groener en klimaatbestendiger te maken. Kijk maar naar de tegelteller van het NK Tegelwippen: al meer dan 500.000 tegels zijn verruild voor groen. Dat is een prachtig resultaat waar we allemaal aan hebben bijgedragen. Dit is overigens ook hard nodig, want de gevolgen en overlast van hitte, droogte en hoosbuien merken we steeds vaker. Iedere steen die eruit gaat en voor groen wordt vervangen, is winst.”

Bloemenveld met hoogbouw op de achtergrond

NLvergroent campagnes

Onder de noemer van ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’ worden er zowel in het voorjaar als in het najaar campagnes georganiseerd. De activiteiten die bij deze campagnes horen zullen worden aangekondigd op de website NLvergroent.nl. In het voorjaar zal de nadruk hierbij vooral komen te liggen op duurzaam onderhoud van je tuin en het voorkomen van onkruid en plagen, terwijl de acties zich in het najaar zich meer zullen richten op het planten en verplanten.

Zo wordt er in oktober tijdens ‘De maand van het vergeten plantseizoen’ aandacht gevraagd voor het najaar als tuinierseizoen. Het najaar is de beste tijd voor werkzaamheden in de tuin: omdat de bodem nog warm is na de zomer slaan de planten goed aan. De  grond heeft meer tijd om zich aan de wortels te hechten en deze wortels kunnen zich zo op hun beurt beter ontwikkelen.

In het voorjaar van 2022 start de campagne ‘De week van de Groene Tuin’ (12 t/m 18 april). Het doel van deze week is om tuinbezitters te stimuleren om hun eigen tuin en straat verder te vergroenen en te verduurzamen. Vanaf De Week van de Groene Tuin tot aan de Maand van het Vergeten Plantseizoen kunnen gemeenten weer meedoen met het NK Tegelwippen om samen met hun inwoners zoveel mogelijk tegels in Nederland te vervangen voor groen.

Logo NK Tegelwippen

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig naar alle activiteiten of wil je tips over hoe jij jouw tuin het beste kan vergroenen? Neem dan eens een kijkje op NLvergroent.nl.