Opening nieuwe vispassage Kandia

Goed nieuws voor vissen in de Nederlandse wateren: op vrijdag 4 juni wordt er een nieuwe vispassage geopend! De vispassage ligt bij het gemaal Kandia in de gemeente Duiven en zorgt ervoor dat de vissen gemakkelijk en veilig heen en weer kunnen zwemmen tussen het Pannerdensch Kanaal en het Rijnstrangengebied.

De passage vormt een belangrijke verbinding tussen de wateren en helpt het natuurlijke leefgebied van de vissen te herstellen. De vispassage is aangelegd door Waterschap Rijn en IJssel in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Zilverreiger vliegt over slootje
Beeld: Rob Poelenjee

Biodiversiteit

De vispassages spelen een belangrijke rol in het bevorderen van de biodiversiteit. Het is voor veel vissoorten belangrijk om zich te kunnen verplaatsen tussen verschillende soorten wateren. Zo zijn er soorten die hun eitjes graag in stromend water leggen, terwijl andere soorten zich liever in het rustige water van bijvoorbeeld de Rijnstrangen voortplanten.

Ook andere factoren zijn van invloed op het natuurlijke migratiegedrag van veel vissoorten. Bij droogte daalt het waterpeil en dan willen vissen graag naar een diepe rivier toe. Wanneer het kouder wordt, zoeken ze juist liever de warmte van ondiepe wateren op.

Vissen maken onderdeel uit van een veel groter ecosyteem, omdat ze het voedsel zijn van veel watervogels en otters. De vispassages dragen zo dus bij aan het versterken van de hele natuurlijke keten. Margriet Schoor, ecoloog bij Rijkswaterstaat, legt uit: “Hoe minder soorten dieren en planten er bestaan, hoe kwetsbaarder de natuur wordt. Daarom is biodiversiteit zo belangrijk, ook in de onderwaterwereld. Het draagt positief bij aan de ecologische waterkwaliteit en houdt de natuur sterk en in evenwicht.”

Trapsysteem

Het hoogteverschil tussen de Rijnstrangen en het Pannerdensch kanaal is zo’n 2 meter. Door de nieuwe vispassage wordt deze hoogte overbrugbaar voor vissen. Het systeem werkt als een soort speciale watertrap: de passage heeft een lange slingergoot met 27 kamers. Elke kamer overbrugt een hoogteverschil van 7 centimeter. Het water gaat van bovenuit de goot in en stroomt dan langzaam via alle kamers naar beneden, zodat de vissen makkelijk kunnen stijgen of dalen.

Oeverherstel

Naast de bouw van de vispassage, is ook het watergebied tussen het kanaal en het gemaal natuurlijkvriendelijker ingericht. Een van de oevers is ontsteend, waardoor er langzaam een oever met ondiep water en rivierstrandjes ontstaat. Deze natuurlijk oever is een aantrekkelijkere leefomgeving voor waterplanten, vissen en kleine waterbeestjes in de rivier.

Daarnaast wordt er binnenkort rivierhout in het water geplaatst. Door tien eiken aan de bodem te verankeren ontstaat er een schuilgebied voor jonge vissen. Ook trekt het hout extra waterbeestjes aan, wat kan dienen als voedsel voor de vissen.

Brasem op overstroomd gras bij een voet van een boom
Beeld: ©Johan Troost

Meer weten?

Voor meer informatie over vismigratie kun je een kijkje nemen op deze pagina. Het gehele interview met Margriet Schoor over de opening van de vispassage vind je op de website van Rijkswaterstaat.