Water op de politieke agenda in Waterdebat

Met de verkiezingen voor de deur, roepen waterschappen en drinkwaterbedrijven aanstaande Kamerleden op om water een belangrijkere plek te geven op de politieke agenda. Op 9 februari organiseerden de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) en de Unie van Waterschappen daarom het Waterdebat. Hier gingen acht (kandidaat-)Kamerleden met elkaar en met vertegenwoordigers vanuit natuur, industrie en landbouw in debat over watergerelateerde stellingen. 

Gespreksleider Maarten Bouwhuis, Vewin-voorzitter Peter van der Velden en Unie van Waterschappen-voorzitter Rogier van de Sande
Beeld: ©Unie van Waterschappen
Gespreksleider Maarten Bouwhuis, Vewin-voorzitter Peter van der Velden en Unie van Waterschappen-voorzitter Rogier van de Sande

Met het Waterdebat hopen Vewin en de Unie van Waterschappen het belang van water bij de besluitvorming meer naar voren te brengen. Voor het online debat was veel belangstelling: er waren rond de 400 kijkers ingelogd. Peter van der Velden, voorzitter van Vewin: ‘In de verkiezingsprogramma’s is matig aandacht voor water. Ik denk dat de urgentie niet overal goed gevoeld wordt.’ 

Water sturend bij ruimtelijke plannen

In het eerste deel van het debat bleken de deelnemende partijen het op veel vlakken met elkaar eens te zijn. Zo stelden GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD en ChristenUnie dat water sturend moet worden bij ruimtelijke plannen, al gaf elke partij een eigen invulling aan de manier waarop dat moet gebeuren. Waar de VVD bijvoorbeeld liever bewonersinitiatieven wil stimuleren dan regels wil opleggen, stelde Laura Bromet van GroenLinks voor om waterzaken op te nemen in het Bouwbesluit. ‘Daarin spreken we al af hoe hoog een deur moet zijn, waarom kunnen we dan ook niet iets opnemen voor groene daken en zonnepanelen?’

Schoonwaterakkoord

Tijdens het tweede debat van de middag spraken vertegenwoordigers van D66, 50Plus, SP en SGP met elkaar over vervuilende stoffen die in het oppervlaktewater terechtkomen en over internationale samenwerking. Samen concludeerden de partijen dat er meer gedaan moet worden om de waterkwaliteit te verbeteren. D66 stelde een Schoonwaterakkoord voor, zoals dat er ook is voor schone lucht. Zo’n akkoord kan helpen om Nederland op watergebied toekomstbestendig te maken.

Maatregelen nemen

Vewin-voorzitter Van der Velden was na afloop blij dat politici de noodzaak zien van een watertransitie en van het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. ‘Goed dat iedereen zich realiseert dat schoon water geen vanzelfsprekendheid is. Het gaat er om nu goede maatregelen te nemen, onder centrale regie van de nationale overheid. De elementen daarvoor zijn vanmiddag op tafel gezet.’

Unie van Waterschappen-voorzitter Rogier van der Sande gaf de politici een boodschap mee: ‘Toekomstbestendige keuzes kosten meer geld en vragen meer aandacht dan er nu voor is. Wanneer we deze keuzes echter voor ons uit schuiven, zadelen we volgende generaties op met onbedwingbaar grote problemen. Ik hoop dan ook dat de volksvertegenwoordigers die op 17 maart worden gekozen hun verantwoordelijkheid nemen op deze dossiers en die keuzes niet uit de weg gaan.’

Meer weten?

Kijk op de websites van de Unie van Waterschappen en Vewin