Regenwaterambassadeurs: Na regen komt afkoppelen

Vijf jaar geleden ging in Deventer een groepje professionals de uitdaging aan om in de eigen omgeving klimaat- en waterbewust aan de slag te gaan. Zij ontwikkelden zich tot de eerste regenwaterambassadeurs. Inmiddels zijn zo’n 80 huizen op de Worp bij Deventer aangepakt. Het initiatief uit Deventer vindt weerklank in andere delen van het land. Regenwaterambassadeurs NL wil deze initiatieven aan elkaar verbinden en verder helpen. Maarten Verkerk is sinds vorig jaar één van de ambassadeurs in Bunnik en deelt zijn kennis en inzet voor het hergebruiken van regenwater. 

Planten en regendruppels

Waarom regenwater?

Regenwaterambassadeurs streven ernaar om thuis klimaatbestendig gebruik te maken van het regenwater. En om mensen in hun omgeving bewust te maken van hoe je regenwater kunt hergebruiken. Wat zijn de voordelen van het opvangen van regenwater? ‘Ten eerste is regenwater beter dan kraanwater voor je tuin en planten’, legt Maarten uit. ‘Ten tweede bespaart het gebruiken van regenwater waar het valt, geld. Regenwater belandt namelijk in het riool en moet vervolgens getrans-porteerd en gezuiverd worden. Dat zijn voor de gemeente en de waterschappen, waar we allemaal aan meebetalen, onnodige kosten. Ten derde kun je er een ander mee helpen. Het afkoppelen van regenwater op hoge en droge plekken, voorkomt wateroverlast in lage en natte gebieden. Ten vierde moeten we zuiniger omgaan met ons drinkwater, aangezien het alsmaar schaarser wordt, wat vooral tijdens de droge zomers is te merken. Vandaar dat regenwater het perfecte alternatief is om bijvoor-beeld de tuin te besproeien of de auto te wassen. Ik merk zelf dat ik mijn tuin veel minder vaak hoef te sproeien dan voorheen, omdat ik al mijn dakwater naar het grondwater laat gaan in plaats van dat ik het in het riool laat lopen. Dat scheelt niet alleen water, maar ook gedoe.’

Afkijken, zelf doen en leren van een ander

Samen met andere ambassadeurs begon Maarten in 2019 met het uitrollen van het Deventer project op landelijk niveau. Zo ging Regenwaterambassadeurs NL van start, van waaruit ook het Nederlandse kampioenschap afkoppelen’ volgde.
‘See one, do one, teach one’ (Afkijken, zelf doen, leer het een ander) vat de aanpak van de Regenwaterambassadeurs NL kort samen. De ambassadeurs inspireren elkaar door ‘eenvoudige en pragmatische oplossingen te vinden die ze vervolgens met elkaar delen om regenwater op te vangen’, legt Maarten uit. ‘Het doel is dat mensen uiteindelijk in de eigen omgeving regenwater opvangen en hergebruiken. Hoe je dat doet, hangt natuurlijk af van hoe je woont.’

Handen uit de mouwen steken

‘Water is niet altijd en overal oneindig beschikbaar’, benadrukt Maarten. Gelukkig zijn er verschillende eenvoudige manieren om regenwater op te vangen. Zo laat hij zelf zijn dakwater onder de al bestaande trampoline lopen. Hij noemt dat zijn trampowadi. ‘Het was leuk te merken dat andere jonge gezinnen met een trampoline mijn filmpje hierover op linkedin voorbij zagen komen en er zelf mee aan de slag zijn gegaan, of erover nadenken. Dat is precies wat we beogen met dit initiatief van de regenwaterambassadeurs.’ Ook kan je voor een polderdak - oftewel een groenblauw dak - kiezen. Zulke daken vangen langdurig het regenwater op dat door een laagje waterplanten wordt bedekt en beschermd. 

Meer informatie op de nieuwe website

Op de website van de regenwaterambassadeurs verschijnt de komende tijd meer informatie over:

  • Gemeentelijke subsidies voor het ontkoppelen 
  • Hoe je regenwaterambassadeur kan worden. Hiervoor komen opleidingen voor zowel technische, als sociale vaardigheden online 
  • Handige tutorials voor maatregelen die je zelf kan uitvoeren 

In de tussentijd zijn de regenwaterambassadeurs vooral via de LinkedIn-pagina actief en staan ze altijd open voor nieuwe mensen die het team willen verrijken. 
Wil jij ook regenwaterambassadeur worden? Neem dan contact op via de website van de regenwaterambassadeurs