Wereld Vismigratie Dag – 24 oktober 2020: Probleemloos tegen de stroom in

Een volwassen zalm zwemt tegen de stroom in van zee naar beekjes in het binnenland om zich voort te planten. De jonge zalmen zwemmen vervolgens weer terug naar de zee. Maar als de vissen onderweg een sluis, stuw, gemaal of dam tegenkomen, liggen ze voor een dichte deur. Rijkswaterstaat helpt de vissen een handje door die objecten visvriendelijk te maken. Tijdens Wereld Vismigratie Dag op 24 oktober zet Rijkswaterstaat er een aantal in het zonnetje.

Vissen zwemmen tussen waterplanten

Volgens Marjoke Muller, adviseur waterkwaliteit en ecologie bij Rijkswaterstaat, is de Wereld Vismigratie Dag het perfecte moment om nationaal en internationaal aandacht te besteden aan vismigratie. ‘Een obstakel kan ervoor zorgen dat vissen hun paaigebied niet kunnen bereiken en zich niet kunnen voortplanten’, vertelt Muller. ‘Ook de weg terug gaat niet vanzelf, vissen stromen mee over de stuw met flink hoogteverschil en raken verward. Zo worden ze een makkelijke prooi voor vogels of vissers.’ En dat heeft grote gevolgen. Het gaat namelijk slecht met trekvissen zoals de zalm, paling en steur. Uit onderzoek van de World Fish Migration Foundation, het Wereld Natuur Fonds en de Internationale Unie voor Natuurconservatie blijkt dat in Europa maar liefst 93 procent van de migrerende zoetwatervissen is verdwenen. Tijd voor actie!

Vis te hulp

De afgelopen 20 jaar heeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen in de regio’s hard  gewerkt aan het herstel van vismigratieroutes en zijn er veel initiatieven ontstaan om objecten vispasseerbaar te maken. Hierdoor kunnen trekvissen, zoals de paling/(glas)aal, spiering, zalm, zeeforel, bot, stekelbaars en rivierprik zonder problemen heen en weer zwemmen. Denk aan vispassages, visvriendelijke pompen en het openzetten van sluizen. Muller: ‘We kijken naar welke routes belangrijk zijn voor vissen, wat voor soort obstakel daar te vinden is, welk soort vissen willen passeren en of we ze voldoende kunnen lokken.’

RWS Gemaal De Noord
Gemaal de Noord in Zeeland heeft een vispassage om trekvissen de kans te geven de achterliggende polder in te zwemmen.

Leren over visvriendelijke objecten

Tijdens Wereld Vismigratie Dag zet Rijkswaterstaat 11 visvriendelijk objecten in het zonnetje. Wist je bijvoorbeeld dat de rivierprik na ruim een eeuw van afwezigheid weer in de Oude IJssel te vinden is dankzij vispassage Doesburg? Of dat er in het trekseizoen maar liefst 30.000 tot 50.0000 glasaaltjes per nacht door vispassage Den Oever zwemmen? Maar er zijn natuurlijk nog meer bijzondere verhalen te vertellen over de visvriendelijke objecten in Nederland. Deze verhalen lees je op de website van Rijkswaterstaat. Op deze pagina vind je een overzichtskaart met de 11 objecten. Klik op het object waar je meer over wilt weten en leer alles over hoe deze objecten bijdragen aan de vismigratie. Of luister naar de podcast ‘vissen zonder grenzen’ via Spotify, Soundcloud of Apple Podcast. Hierin legt visexpert Margriet Schoor uit wat Rijkswaterstaat doet om de vissen te helpen. Ook worden tijdens het eendaagse festival op 24 oktober een aantal (digitale) evenementen georganiseerd. Op de website van WFMD kun je zien welke evenementen je allemaal kunt bijwonen.