Bekijk de docu 'De toekomst van water'

Afgelopen weekend zond omroep Flevoland de documentaire 'De toekomst van water' uit. In de docu wordt uitgelegd waarom water en in het bijzonder ons drinkwater zo belangrijk is. 

Afbeelding van waterfles die door een kraan wordt gevuld met daarbij de titel 'Toekomst van water'

Nederland is een waterland. Van oudsher is het watermanagement in Nederland gericht op het houden van ‘droge voeten’. Er zijn dijken die ons beschermen tegen overstroming en een Deltaplan om de zee buiten de deur te houden. Het water is in het laaggelegen Nederland een gevaar en was vaak een last. Van oudsher zijn we gewend om ons overtollige water zo snel mogelijk af te voeren naar de zee.

Maar het klimaat verandert en er lijkt vaker spraken van extreme weersomstandigheden. Langere periodes van droogte en korte periodes waarin relatief veel regen valt. Gedurende die droge periodes is er veel vraag naar sproeiwater voor de landbouw en verdroogt de natuur. Maar ook de drinkwatervoorziening staat onder druk. Is er een manier om duurzamer met ons ‘zoete’ water om te gaan? Zodat in de toekomst de natuur niet verdroogt, de landbouw over voldoende water kan beschikken en er voldoende drinkwater is voor iedereen?

Lees het hele nieuwsbericht op de website van Omroep Flevoland of bekijk dehele docu.