‘Als wij twee dagen niet pompen, loopt de boel onder water’

Afgelopen zondag 22 maart was het Wereld Water Dag. Een dag waarop we stil staan bij het belang van schoon water: één van de taken van onze waterschappen. Een mooi aanleiding om na te gaan wat de waterschappen in ons land allemaal doen. ‘Als wij twee dagen niet pompen, loopt de boel onder water.’

Rivier onderwater gelopen
Beeld: Rob Poelenjee

‘In 1998 hadden we enorme hoosbuien, ik was toen net begonnen’, vertelt Erna van der Werp van het waterschap Hollands Delta. ‘De rol van het waterschap is toen wel veranderd. Waar we eerst vooral agrariërs faciliteerden en bijvoorbeeld sloten en gemalen beheerden, worden we nu ook veel meer betrokken bij die ruimtelijke ordening, in een eerder stadium dus.’ Bovendien zijn de verwachtingen van de maatschappij toegenomen. 

‘Mensen verwachten dat wij blauwalg overal succesvol bestrijden, zodat ze kunnen zwemmen. Boeren verwachten dat ze voldoende zoet water hebben om akkers te beregenen, en tegelijkertijd moeten we zorgen dat bepaalde diersoorten in onze waters kunnen leven. En soms staan die belangen haaks op elkaar’, vertelt Van der Werp. 

Natte voeten
Omdat iedereen droge voeten verwacht, maar buien steeds heviger worden, moet het waterschap hard aan de slag. Midden in een grote stadswijk in Rotterdam, bijvoorbeeld. Langs de kant van een grote weg staat een kast van twee bij twee meter, met daarin zo’n gemaal. Water van de wijk aan de ene kant van de weg wordt door een persleiding onder de straten van de naburige wijk door, afgevoerd naar een sloot verderop. Maar door steeds heviger buien is die persleiding nu te klein geworden. Als er niets gebeurt, krijgen inwoners van de hele wijk natte voeten.

Naast gemeentes en het waterschap kunnen burgers ook hun steentje letterlijk bijdragen. "Regenwater is prachtig, maar als iedereen tegels in z'n tuin heeft stroomt het regenwater vooral in overvolle sloten of riolen." Gemalen zoals die in Rotterdam pompen de wijk vervolgens dan wel leeg, maar een week later kunnen we dat water weer keihard nodig hebben.

Lees verder op de website van Human