‘De dijkwachten zijn de ogen en oren van ons waterschap’

Vanwege hevige regenval in het noorden van Frankrijk en de Belgische Ardennen steeg het waterpeil van de Maas afgelopen week flink. Dat betekende werk aan de winkel voor de Limburgse dijkwachten. Ons Water sprak met coördinator dijkwacht Bert Smeets van het waterschap Limburg over hun werk.

Dijkwachten bekijken waterpijl bij de dijk

Toen Smeets eenmaal te horen kreeg dat het hoogwater eraan zat te komen, ondernam hij direct actie. Hoofd dijkposten door heel Limburg werden gebeld die op hun beurt de ruim 700 vrijwillige dijkwachten inlichten. In groepjes van 2 voerden de dijkwachten vervolgens controles uit om de waterkeringen te inspecteren: ‘s ochtends en ’s middags.


Konijnen en boomstammen
Smeets: ‘We beginnen altijd met een nulmeting, wanneer het water nog niet is gestegen. De nulmeting wordt met zoveel mogelijk dijkwachten uitgevoerd. Daarna gaan we weer lopen als het water tegen de dijk staat. Dat doen we in groepjes van twee. Is er iets mis? Bijvoorbeeld een boomstam die gevaarlijk dicht in de buurt van de dijk ligt of konijnen die in de dijk behoorlijk hebben huisgehouden, dan worden er foto’s en een melding gemaakt. Die melding komt in Roermond binnen. Is het iets urgents en gaat het om een plek waar het waterschap verantwoordelijk is? Dan ondernemen we gelijk actie. Ligt de verantwoordelijk bij een andere instantie, bijvoorbeeld de gemeente of RWS, dan sluizen we de melding door.

Betrokken en waardevol
Smeets merkt op dat de dijkwachten stuk voor stuk betrokken zijn bij het water. ‘Veel van hen hebben de dijk in hun achtertuin liggen en vinden het leuk hem te kunnen bewaken. Het hoogwater vinden ze dan ook prachtig. Vooral de 275 dijkwachten in het zuiden van Limburg die zich onlangs als vrijwilliger hadden aangemeld. Ze hadden nog nooit een dijkinspectie meegemaakt en konden nu hun kennis direct in de praktijk toepassen.’ En hoewel allemaal vrijwillig zijn de dijkwachten ook zeer waardevol voor het waterschap: ‘Het zijn echt onze ogen en oren.’

Hoogwaterseizoen
De dijkwachten lopen in Limburg gemiddeld zo’n 2 keer per jaar. In het noorden van Limburg iets vaker dan in het zuiden, omdat de dijken daar wat lager liggen. Of ze binnenkort weer moeten uitrukken? ‘Het ziet er nu niet direct naar uit, maar de kans blijft wel aanwezig. We zitten nu immers midden in het hoogwaterseizoen en dat loopt nog tot en met medio maart.