Supermembraan zuivert water zonder energieverspilling

Het kost waterzuiveringsbedrijven steeds meer moeite om onzuiverheden uit grond-, oppervlakte- en rioolwater te halen. Een nieuwe Nederlandse vinding lost dat op met een slim nanofilter.

Jongetje vult glas met water uit de kraan

In Nederland komt jaarlijks meer dan honderdzestig ton medicijnresten in het water terecht. Een deel daarvan wordt op het oppervlaktewater geloosd. Erik Roesink van het Twentse NX Filtration: “We zien al dat het biologische leven daardoor wordt aangetast. Er zwemmen vissen rond met geslachtsafwijkingen.”

Welke risico’s mensen lopen, is nog niet helemaal bekend. Maar antibioticaresten in het water kunnen bijvoorbeeld wel tot resistentie leiden. Roesink: 'Die invloed van hormoonverstorende stoffen kunnen we beter voorkomen.'

Goede waterkwaliteit
Met die uitdaging in het achterhoofd startte ondernemer en hoogleraar Roesink in 2013 een onderzoek aan de Universiteit in Twente. Het doel? Een nieuwe manier bedenken om water te ontdoen van verontreinigingen. Waterzuiveringsbedrijven gebruiken ozon, omgekeerde osmose of koolstof voor de zuivering. Stuk voor stuk oplossingen die vrij veel energie verbruiken. Roesink en zijn collega’s zochten juist naar een efficiënte, energiezuinige tegenhanger. 'Een belangrijk doel was om de CO2-uitstoot te reduceren.'

Lees verder