Experts willen rivieren de Maas en de Waal weer samenbrengen

Ze werden in 1904 gescheiden: de rivieren Maas en de Waal. Nu zijn er plannen van natuurorganisaties de twee rivieren weer met elkaar te verbinden: "Maas en Waal waren twee verliefde rivieren. De mens heeft dat verstoord."

Luchtfoto van rivier
Beeld: Marc C.M. Schols

De natuur weer een kans geven, dat wil Jos Rademakers. De directeur van natuurbeschermingsorganisatie ARK is druk bezig een oude beslissing over waterhuishouding terug te draaien. Samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer werkt hij aan een plan: het opnieuw verbinden van Maas en Waal. Dat zou moeten gebeuren op het punt waar de rivieren het dichtst bij elkaar komen, op een smalle grondgebied bij het dorp Heerewaarden. "Als deze rivieren samenvloeien levert dat ecologisch hele rijke plekken op."

Lees meer