Wat kun jij doen bij plotselinge wateroverlast?

Weet jij welke maatregelen je in en om je huis kunt nemen om je zo goed mogelijk te beschermen tegen hevige regenval? Met de campagne ‘Wacht niet op Water’ ondersteunen Waterschap Limburg, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord gemeenten bij het verstrekken van tips voor maatregelen die Limburgers kunnen nemen bij plotselinge wateroverlast. Voor situaties waarin wachten geen optie meer is.

Eerder riepen het waterschap, provincie Limburg en de Waterpanels Limburg de campagne Waterklaar in het leven. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor maatregelen als het afkoppelen van regenpijpen en het vergroenen van tuinen.

Helaas is er niet altijd tijd en ruimte voor zulke langetermijnmaatregelen. ‘’De nieuwe campagne Wacht niet op Water geeft concrete en makkelijk uit te voeren tips voor situaties waarin wateroverlast dreigt of het water je huis al binnenstroomt ‘’ vertelt burgemeester Clermonts-Aretz van gemeente Meerssen. Wachtnietopwater.nl laat zien wat Limburgers eerder deden om plotselinge wateroverlast te verminderen. Deze voorbeelden willen de initiatiefnemers van de campagne met hulp van alle Limburgers de komende tijd verder verrijken.

Lees meer

Wateroverlast langs de Waal bij Nijmegen