Deltaprogramma 2020: aanvullend onderzoek gevolgen zeespiegelstijging

Op Prinsjesdag is het Deltaprogramma 2020 gepresenteerd met plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater of de gevolgen van extreem weer. Dat vraagt om aanpassingen in de inrichting van ons land. On Nederland de best beschermde delta ter wereld te laten zijn, is vooruitkijken nodig. De waterschappen steunen deze aanpak.

Golven langs de kust.

Zo komt er een Kennisprogramma Zeespiegelstijging voor aanvullend onderzoek naar de mogelijke gevolgen van zeespiegelstijging .

Uitdagingen klimaatverandering

De waterschappen zijn blij met de aandacht voor water in de Miljoenennota. Hoognodig, want de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengen, zetten het werk van de waterschappen op scherp. De Unie van Waterschappen roept op om in het aangekondigde Investeringsfonds voldoende middelen beschikbaar te stellen voor waterbeheer en klimaatadaptatie.
 

Blij met extra middelen

Het gaat steeds beter met de waterkwaliteit in Nederland, maar we zijn er nog niet. In het water zitten nog geregeld te veel meststoffen, medicijnresten en microplastics. De waterschappen zijn daarom blij met de de extra 38,8 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om agrariërs te stimuleren maategelen te treffen binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit.

Lees hier het bericht over Prinsjesdag