Waarom we waterstanden bij Lobith meten

In Lobith, vlakbij de Duitse grens, meet Rijkwaterstaat de waterstanden en de afvoer van de Rijn. Die informatie is nodig voor de scheepvaart. Als de waterstanden te laag worden, kunnen schepen minder vracht meenemen, anders lopen ze mogelijk vast. Bij hoge waterstanden is het weer moeilijker om onder bruggen door te varen.

De waterstand is ook erg belangrijk bij storm of als er plekken in Nederland dreigen over te stromen. Als er bijvoorbeeld sprake is van hoge waterstanden en een dreiging van stormvloed, stroomt het water van twee kanten richting Dordrecht. De waterstanden worden dan gebruikt om zo’n risico te voorspelen en daarop in te spelen.

Daarnaast beïnvloeden regenval en verdamping de waterstanden. Bij Lobith geldt dat voor regenval in Duitsland en Zwitserland. Ook het dooien van sneeuw in de Alpen bepaalt de waterstand in de Rijn. Rijkswaterstaat gebruikt bijvoorbeeld de stuwen bij Driel en Hagestein om het water zoveel mogelijk over Nederland te verdelen. Bijvoorbeeld door minder of geen water door de Nederrijn en meer water door de IJssel naar het IJsselmeer te laten stromen.

Meer informatie staat op de site van Rijkswaterstaat.