Nieuw gemaal in Hardinxveld

Waterschap Rivierenland laat in 2026 een groot gemaal bouwen bij Hardinxveld-Giessendam. Daarvoor wordt ook een 1,5 kilometer lang en 100 meter breed boezemkanaal gegraven. Een groot gemaal bij Hardinxveld is volgens berekeningen het beste bij het beheersen van de waterpeilen.

Kinderdijk. Een wilg op de voorgrond met daarachter Hollandse molens.

Het te bouwen gemaal moet straks 1200 kuub water per minuut kunnen afvoeren. Qua grootte is dit ongeveer vergelijkbaar met het Kok-gemaal bij Kinderdijk. Tot eind dit jaar doet het waterschap onderzoek naar de meest geschikte plek. Rivierenland gaat in gesprek met onder anderen omwonenden en landeigenaren over de invloed van het nieuwe gemaal op de omgeving. Ook komen er gesprekken met Rijkswaterstaat en ProRail, omdat het boezemkanaal zowel de MerwedeLingelijn als de (verbrede) A15 gaat kruisen.

Historisch

De komst van een nieuw gemaal bij Hardinxveld-Giessendam is ‘historisch’ te noemen. De afgelopen zes eeuwen werd het water in de Alblasserwaard alleen via Kinderdijk afgevoerd. Door klimaatverandering moet steeds vaker water worden ‘weggepompt’. Tegelijkertijd wil het waterschap het mogelijk maken om bij langdurige droogte juist voldoende water in het gebied te kunnen laten.

Meer informatie over het nieuwe gemaal staat in het AD.