Gezuiverd rioolwater Zeeland vanwege droogte terug de sloot in

Waterschap Scheldestromen (Zeeland) laat vanwege de droogte gezuiverd rioolwater van de zuiveringsinstallaties in Kapelle en Ritthem terugstromen naar het achterliggende gebied. Dat doet het waterschap om zowel de waterkwaliteit als het waterpeil in de sloten op niveau te houden. Als het gaat regenen, stopt het waterschap met het terugpompen.

Een peilschaal om het waterpeil te meten staat in een slootje.

Wie oppervlaktewater wil gebruiken om zijn land te beregenen moet een vergunning hebben. Bovendien moet het slootwater boven een bepaald peil staan. Het water uit de zuiveringsinstallaties gaat normaal naar de Westerschelde.