Kinderen strijden tegen het water bij Battle of the Beach in Noordwijk

Strand transformeert in leslokaal dijken bouwen voor honderden kinderen

Ruim 1000 kinderen hebben op 1 juli gestreden tegen het opkomende water tijdens de Battle of the Beach in Noordwijk en Monster. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland en baggerbedrijf van Oord hebben de handen ineen geslagen om kinderen uit hun regio meer bewust te maken van waterveiligheid. In september volgt er nog een Battle bij Waterschap Scheldestromen.

Battle of the Beach

Met 530 kinderen in Noordwijk en 480 kinderen in Monster was het een groot spektakel op het strand afgelopen maandag. De kinderen hadden een uur de tijd om hun sterkste of mooiste creaties op te bouwen. Daarna was het wachten op de vloed om te kijken welke dijk het langste standhield tegen het opkomende water. Uiteindelijk gingen in Noordwijk de Dijkenduivels van de Zevensprong uit Houten met de trofee voor het sterkste zandkasteel naar huis. In Monster was dit het team van de Bernadetteschool uit Naaldwijk.

De kinderen kregen voorafgaand aan het evenement op het strand een gastles op school van een waterexpert van het waterschap. Zij gaven uitleg over het werk van het waterschap en wat zij doen om ons land klimaatbestendig te houden. Met het veranderende klimaat is het namelijk steeds belangrijker dat we ons goed beschermen tegen het water. Aan de ene kant stijgt de zeespiegel, aan de andere kant hebben we steeds drogere zomers. Dit vraagt om goed waterbeheer.

In september wordt er nog een Battle of the Beach gehouden bij Waterschap Scheldestromen. Kijk voor meer informatie op www.onswater.nl/battleofthebeach of neem contact op via battleofthebeach@waternet.nl.