Sproeibeleid boeren

Boeren in het Groene Hart mogen hun land gewoon besproeien. De waterschappen stellen geen verbod in, zoals in het zuiden en oosten van ons land. De reden: de grote verschillen in beschikbaarheid van water in ons land. Het grond- en oppervlaktewatersysteem op de hogere zandgronden in het zuiden en oosten is nog niet hersteld van de grote droogte van afgelopen zomer.

'Door het sproeiverbod kunnen we meer water vasthouden om zo het grondwater aan te vullen', aldus een woordvoerder van Waterschap Vallei en Veluwe in het Algemeen Dagblad. Het waterschap wil met het sproeiverbod voorkomen dat de waterkwaliteit verslechtert en de natuur onherstelbaar wordt beschadigd.

Westen geen verbod

Er geldt geen sproeiverbod voor het westen. Het Groene Hart kent een constante watertoevoer via de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Bij extreme droogte krijgt het Groene Hart door het omdraaien van de stroomrichting vers zoet water uit het kanaal en de rivier.