Waterschappen: 'Groningse boeren zien schoner water zelf ook in'

'Er zijn in Groningen heel veel actieve boeren, die zelf het belang van schoner water ook wel inzien, omdat dat beter is voor hun bedrijf. Het bedrijf van Van Zwol is daarvan een goed voorbeeld.' Dat vertelden Inge Eshuis en Annet van Velde van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest over het werkbezoek van de Waterkaravaan aan Van Zwol in Spijk, provincie Groningen. Hij is één van de boeren die meedoet aan de projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Een tractor met een stofwolk erachter rijdt over omgeploegde landbouwgrond.
Beeld: Flip Franssen

De Waterkaravaan probeert in het kader van het DAW boeren, hun belangenorganisatie LTO en de waterschappen met elkaar te verbinden. Dat Deltaplan probeert de uitstoot van emissies door boeren terug te dringen, om daarmee schoner water te krijgen. Friesland en Drenthe hebben een voorsprong, maar ook in de provincie Groningen is voldoende goede wil bij boeren om emissies te verbeteren. ‘In Drenthe zijn de resultaten goed. Daar zie je dat bij duizenden bedrijven de emissies op het erf zijn verbeterd. Ook waterschap Noorderzijlvest is positief: 'Hier gaat geld naartoe om met elkaar schoner water te realiseren, dus dan moet je ook laten zien wat er met dat geld gebeurt, hoe het wordt gebruikt en welke resultaten er worden geboekt. Tegelijkertijd wil je andere boeren laten zien: dit kunnen we allemaal, dit kunnen we samen, sluit je allemaal aan.'

Zie ook het artikel op rtv.noord.nl.