Waterbeheer belangrijk thema bij Europese Verkiezingen

Donderdag 23 mei zijn de Europese Verkiezingen. Voor de waterschappen belangrijk, omdat ze in hun dagelijks werk veel met de Europese wetgeving hebben te maken. De verkiezingsuitslag kan koersbepalend zijn voor EU-doelstellingen voor waterkwaliteit en landbouw.

Op dit moment evalueert Brussel de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW richt zich op duurzame bescherming van ecosystemen en watervoorraden en heeft grote invloed op het waterbeheer in Nederland. Als de nieuwe Europese Commissie beslist om de KRW aan te passen, gaat de samenstelling van het Europese parlement een belangrijke rol spelen.

Verder moet het Europese parlement een standpunt bepalen over het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van 2021-2027. Daarbij staan thema's op de EU-agenda's die voor waterschappen belangrijk zijn, zoals het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het mestbeleid.