Nieuw leerplatform voor waterschapsbestuurders

Hoe werken provincies en waterschappen samen? En hoe zit het complexe dossiers als de Omgevingswet en financiën. Deze en nog veel meer informatie staan op leeromgeving.uwv.nl, een platform met e-learning modules, betaald door het ministeries van BZK. Zo kunnen pas gekozen waterschapsbestuurders zich snel inwerken op hun nieuwe werk. Overigens biedt de website van Ons Water ook veel achtergrondinformatie.

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen: ‘Voor bestuursleden van Waterschappen is het belangrijk goed op de hoogte te zijn en te blijven van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en wat die voor het waterschap betekent. Met deze interactieve e-learning maken we het onze bestuurders mogelijk om continu te professionaliseren en zich in onderwerpen te verdiepen waarvoor ze aan de lat staan. Zo zijn ze nog meer voorbereid hun rol goed uit te voeren en kunnen ze werken aan een krachtig waterschapsbestuur.’